Demonstrace 17. listopadu

17.listopad 2011

Největším projevem občanské nespokojenosti při demonstracích u příležitosti výročí 17. listopadu bylo shromáždění na Václavském náměstí v Praze pořádané iniciativou ProAlt. Tato demonstrace byla součástí protestních akcí, které se uskutečnily také v Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Vyjádřit svůj protest proti krokům vlády premiéra Nečase přišlo v Praze více než 3000 lidí.
Nešlo však jen o současnou vládu, ale také o přihlášení se k jinému odkazu 17. listopadu, než jaký je používán k ospravedlňování současného stavu. Na toto poukázal ve svém projevu již první řečník, známý slovinský filozof Slavoj Žižek (rozsáhle se jím zabývalo minulé číslo našeho časopisu a v tomto čísle otiskujeme celý jeho projev). Zdůraznil důležitost a praktickou účinnost toho, co k nějaké věci není přiřazeno, co k ní chybí: uvedl, že od roku 1989 si lidé slibovali svobodu bez zkorumpovaného kapitalismu, ale dostali jinou svobodu, svobodu bez solidarity. Žižek se zároveň vymezil proti čistě nostalgickému pohledu na 17. listopad a prohlásil, že události od Egypta až po Wall Street dokazují, že boj, jehož součástí byl 17. listopad, pokračuje dále.
Jako další vystoupil prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech. Ten odsoudil podobu, do které naše školství přivádí logika trhu v kombinaci se současnou vládou: „Slavíme Den boje za svobodu a demokracii. Za 22 let nikdy neplatilo tak jako dnes ohrožení totalitou peněz, nadvládou nikým nevolených finančních trhů, ratingových agentur a skupin finančního kapitálu, které se projevuje i ve vzdělávání. Vzdělání se pro ně stalo jen dalším ‚ložiskem zisku‘ dlouho ležící ladem.“
Následoval projev člena iniciativy ProAlt, Ondřeje Slačálka, který řekl, že minulý i současný režim spojovalo naplňování thatcherovského hesla, že neexistuje společnost, jen souhrn jednotlivců, a že alternativa je nemožná. Stejně tak jako nyní existovala tehdy minimální kontrola nad veřejnou sférou. Nad společností podle Slačálka „převážily soukromé světy jednotlivců a jejich rodin. Zároveň se minulý režim opíral o přesvědčení, že nesouhlas nemá cenu, protože koneckonců jiná možnost je nedostupná a neprosaditelná. Změna režimu v roce 1989 uspěla právě proto, že oba tyto mýty s překvapivou rychlostí vyvrátila.“ Ondřej Slačálek se zároveň vymezil proti představě o přirozenosti kapitalismu a jeho mocných: „Nelze tvrdit, že jejich moc je něčím přirozená. Demokracie se nezastavily před mocí králů nebo generálních tajemníků. Není důvod, aby se zastavily před manažery firem.“
Další řečník, zástupce ČMKOS, Stanislav Antoniv, vyzval k ukončení pasivního nadávání před televizí a v hospodě a apeloval na nespokojené, aby se aktivně zapojili do protestů proti vládním reformám.
Vystoupení končila projevem místopředsedy Nezávislého odborového svazu Policie, Daniela Bláhy, který protestujícím tlumočil podporu členů bezpečnostních složek.

Adam Bartoš

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •