ProAlt vs. Ministerstvo školství

Rekviem za zadlužené studenty (zdroj: ProAlt)

Iniciativa ProAlt v průběhu roku 2011 uspořádala několik akcí, které se formou diskusí a happeningů snažily představit připravované reformy vysokého školství širší veřejnosti, protože česká média – jak už je jejich dobrým zvykem – se o ně prakticky nezajímají. Klíčovými materiály, kolem nichž se vše točilo, byly pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (dále jen VZZ) a s ním spojený dokument Plán implementace reformy finanční pomoci studentům.
Po celý rok ProAlt soustavně kritizuje MŠMT a jeho politiku ve věci přípravy vysokoškolské reformy především kvůli následujícímu:
1. návrh reformy je nekoncepční a uzavřený širší diskusi (viz neprojednání poslední verze VZZ s reprezentacemi vysokých škol)
2. sleduje problematické reformní kroky prosazované v zahraničí (viz školné)
3. ohrožuje kvalitu studia a proměnuje vzdělání ve zboží
4. ohrožuje autonomii vysokých škol.
První akcí, která tematizovala problematické momenty prvního VZZ, bylo Odhalení sochy Milana Kindla, kde jsme formou happeningu upozorňovali na možné důsledky plánovaných navrhovaných reforem vysokého školství. Postava nechvalně známého proděkana plzeňských práv se nám stala symbolem vstupu logiky trhu na akademickou půdu, jehož následkem dochází ke komodifikaci vzdělání a ovládnutí vysokého školství soukromými zájmy politických a lobbistických elit.
Pod heslem Běh za národní očistu jsme uspořádali happening proti jmenování Ladislava Bátory šéfem personálního oddělení odboru MŠMT. Happening poukazoval na Bátorovy kontroverzní názory, vazby na Václava Klause, někdejší angažmá v nacionalistické Národní straně a současné vystupování v ultrakonzervativní iniciativě D.O.S.T. Upozorňovali jsme, že Bátorovi chybí zásadní zkušenosti a předpoklady pro plnění funkce poradce či vrchního personalisty na ministerstvu.
V rámci Měsíce neústupnosti u permanentního petičního stanu iniciativy ProAlt jsme připravili další happening, Dobešovo národní desatero, aneb nic ale naše, mířící proti záměru ministra Dobeše změnit rámcové vzdělávací programy základních škol a přidat do osnov výchovu k národní hrdosti. Happening byl spojený s debatou s Janem Čulíkem, vysokoškolským pedagogem, který působí na univerzitě v Glasgow a je současně šéfredaktorem Britských listů. Diskuse se věnovala především plánovaným vysokoškolským reformám, zavádění školného a situaci vysokého školství ve Velké Británii.
Krátce poté jsme se sešli před budovou České národní banky při happeningu s názvem Rekviem za zadlužené studenty (futuristická pieta). Ten se stavěl proti zavedení školného na veřejných vysokých školách a rozehrával návrh Sue Roffové, která letos v srpnu na stránkách Britského lékařského časopisu vyjádřila podporu obchodu s lidskými orgány, jenž by mohl umožnit anglickým studentům zaplatit výdaje za školné (nutno poznamenat, že pouze za bakalářský cyklus). Happening byl současně pozvánkou na debatu Školné: Investice, nebo dluhová past? pořádanou ProAltem a Studentskou komorou Rady vysokých škol na půdě FF UK, kde jako panelisté promluvili Irena Smetáčková, Jiří Zlatuška a Miroslav Jašurek.
Zatím poslední akcí v tomto roce byla debata Idea univerzity pro 21. století: alternativní přístupy k neoliberálním reformám v rámci cyklu Pražské školy alternativ. Diskusi jsme zaměřili na to, jakou roli mohou v současnosti univerzity zastávat, čemu může znalost utvářená a předávaná na vysokých školách sloužit a jaký by měla mít charakter – jinak řečeno, pokusili jsme se diskutovat a formulovat ideu univerzity. Zúčastnili se Stanislav Štech a Karel Šíma.

Richard Cisler, Jan Gruber, Marta Harasimowicz