Státní kapitalismus v Rusku:kapitola 6:Je stalinismus barbarstvím?

Tony Cliff

Slovem „barbarství“ je možné označit různé věci. Mluvíme o barbarském vykořisťování dělníků, barbarském útlaku koloniálních národů, o barbarském vraždění Židů nacisty atd. „Barbarstvím“ zde neoznačujeme nějaké dějinné období lidstva s určitými společenskými vztahy, ale některé aspekty jednání vládnoucí třídy. To se přitom může týkat i třídy, která je historicky progresivní. Mluvíme například o barbarském vyhánění rolníků v Británii v době nastupujícího kapitalismu, o barbarském vykořisťování obyvatel Jižní Ameriky atd.
Slovo „barbarství“ však může mít i docela jiný význam. Může se tím také myslet úplné zničení civilizace či návrat společnosti do prehistorické éry. „Barbarství“ tu de facto znamená celou dějinnou etapu lidstva. Některé konkrétní události mohou být barbarské v obou smyslech. Případná třetí světová válka by byla barbarskou v prvním i v druhém smyslu, neboť by vedla k totálnímu úpadku celé společnosti. Obecně se však tyto dva významy zřetelně liší.
Barbarství (první význam) v naší epoše představuje cenu, jež lidstvo musí platit za opoždění socialistické revoluce. Barbarství v druhém smyslu slova označuje společnost odsouzenou k rozkladu a úpadku. V tomto smyslu by bylo chybné definovat např. nacismus jako barbarství, jako „obnovu feudalismu“, „stát termitů“ ap., neboť nacistický systém byl založen na práci proletářů, jež představují jeho hrobníky a vykupitele lidstva. Tím méně by bylo opodstatněné nazývat barbarským stalinský režim, neboť tento systém, tváří v tvář zaostalosti Ruska a strachu z podlehnutí mezinárodní konkurenci, rychle zvětšuje počty dělnické třídy.
Naše otázka není nějakým filologickým puntičkářstvím, ale má prvořadý význam. Používat slovo barbarství ve svém druhém významu by bylo stejně chybné jako používat slovo otrok pro označení ruských dělníků, a odlišovat je tak od ostatních proletářů. Otroctví, stejně jako barbarství v prvním slova smyslu však dobře vystihují postavení jak ruských dělníků za Stalina, tak německých dělníků za Hitlera – neexistence právní svobody, částečná negace dělnické třídy ap.
Musíme se proto zásadně ohradit proti používání slova barbarství (v druhém smyslu) jako označení stalinského režimu. Barbarské jsou aspekty kapitalismu jako celku, ať už amerického, ruského, britského či japonského. Je stalinistické Rusko příkladem kapitalistického barbarství? Ano. Je toto barbarství popřením kapitalismu? Ne.

Tony Cliff,

z angličtiny přeložil Vítězslav Lamač.

Ian Birchall nedávno vydal monografii o Cliffovi: A Marxist for His Time

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •