Drážďany 2012 – do třetice všeho dobrého

Drážďany, 13.únor 2012

Tak jako v minulých letech, i letos se pokusily neonacistické spolky zneužít výročí bombardování Drážďan spojeneckými vojsky. Tyto snahy o překrucování historie a šíření nenávisti se proto staly opět terčem rozhodného odporu široké veřejnosti a různých antifašistických skupin.

 

Na pondělní výročí náletů – 13. února – se do Drážďan sjelo na 1500 – 1800 neonacistů. Přes 2000 antifašistů jim však trasu zablokovalo a policie byla díky legitimnímu projevu občanské neposlušnosti nucena neonacistický pochod odklonit a zkrátit. K 2000 blokujících se také přidalo na 13 000 obyvatel Drážďan a na 10 minut se spojili v lidský řetěz. Tento řetěz měl symbolizovat společný odpor obyvatel města proti neonacistickému zneužívání obětí války a překrucování historie. Frustrovaní neonacisté vzápětí z města za policejní ochrany odjeli. Nikdo však v tu chvíli nevěděl, jak se zachovají v sobotu 18. února, na kterou měli nahlášený další pochod.

 

Iniciativa DRESDEN NAZIFREI se proto i nadále připravovala na tento termín. Iniciativě složené z antifašistických skupin, odborů, studentských skupin a skupin mládeže se na sobotní akci podařilo zmobilizovat na 10 000 – 12 000 lidí. To byla pro neonacisty poslední rána, proto na poslední chvíli svoji akci v Drážďanech zrušili a rozptýlili se v dalších městech. Stále však existovalo nebezpečí, že se skupinky nejodhodlanějších pokusí městem pochodovat. Z toho důvodu se okolo 11 hodiny začali v centru města, u vlakové stanice Hauptbahnhof, scházet účastníci antifašistické akce.

 

Na tomto místě bylo přítomno nespočet antifašistických a levicových organizací. Proběhlo několik projevů odsuzujících snahy neonacistů falšovat dějiny, bylo připomenuto několik stovek jejich obětí a kritizován stát za jeho represivní přístup k antifašistickému hnutí. Po těchto projevech se několikatisícový průvod vydal na pochod městem. Panovalo poměrně příjemné jarní počasí, a tak se akce proměnila za doprovodu mnoha soundsystémů různých žánrů a živé hudby v příjemnou streetparty.

Také politický podtext akce nebyl opomenut, a tak se celým pochodem nesla antifašistická i antikapitalistická hesla, která mu dodávala radikální atmosféru. Hesla typu Alerta – alerta – antifascista, One solution – revolution, Siamo tutti antifascisti, či Stadt, national, capital – scheiße dávala najevo, že účastníci pochodu chápou antifašismus a antikapitalismus jako společné boje.

Celý pochod, který trval několik hodin, skončil u Roter Baum – drážďanského alternativního centra a kavárny strany Die Linke. V ulicích kolem Roter Baum se poté rozběhla solidní večerní párty, kterou si užívalo několik tisíc lidí.

 

Domů společně s dalšími libereckými antifašisty jsem se vracel s pocitem naplnění díky výborně zorganizované akci. Masová účast na demonstraci byla zapříčiněna díky spolupráci rozličných antifašistických skupin z celého levicového spektra. Díky tomu se podařilo neonacistům zasadit poslední ránu. V Drážďanech se proto po masových blokádách z předchozích dvou let letos vůbec nesešli.

 

Michal Řeháček