Soudce Nejvyššího soudu zvrátil pozastavení přehrady Belo Monte

zdroj:http://coastalcare.org

Brazilský nejvyšší soud pod tlakem exekutivy

Tisková zpráva organizací Amazon Watch a International Rivers z 29.srpna 2012

Brazilský nejvyšší soud zrušil pozastavení výstavby přehrady Belo Monte v Amazonii. Prezidentka Dilmah Rouseffová a její administrativa tlačí na výstavbu přehrady bez toho, aby byly zváženy dopady na místní domorodé obyvatele. Tento případ ilustruje alarmující nedostatek nezávislosti brazilského soudnictví, pokud jsou v sázce zájmy mocných.

 

Předseda brazilského nejvyššího soudu Carlos Ayres Britto, jednostranně zrušil 27.srpna 2012 rozhodnutí federálního krajského soudu (TRF-1) ze 14.srpna 2012 k pozastavení výstavby kontroverzní přehrady Belo Monte. Rozhodnutí tohoto soudu bylo postaveno na základě nezákonnosti, kdy v roce 2005 bylo vydáno povolení projektu i přesto, že možná výstavba nebyla konzultována s dotčenými domorodými skupinami obyvatel, jak to vyžaduje federální ústava a Úmluva č.169 Mezinárodní organizace práce (ILO), agentury OSN. (pozn. Úmluva č.169 je právně závazným mezinárodním nástrojem a je otevřena ratifikacím. Zabývá se právy domorodých a kmenových národů. K dnešku jí ratifikovalo 20 zemí. Jakmile země ratifikuje tuto Úmluvu, má 1 rok na sladění právních předpisů, politiky a vytvoření programu k úmluvě, než se stane v této zemi právně závaznou.)

 

,,Toto nešťastné rozhodnutí není vyvrácením rozsudku soudu TRF-1, že projekt je protiústavní,“ řekl Atossa Soltani, výkonný ředitel organizace Amazon Watch. ,,Toto je selhání justice postavit se zájmům a síle politicky motivované exekutivy, která chce protlačit výstavbu přehrady Belo Monte za každou cenu.“

 

Federální státní zastupitelství rozhodnutí Carlose Ayerese Britta dá k přezkoumání k Nejvyššímu soudu. Toto rozhodnutí nebylo rozhodnutím o věci samé a nejvyšší soud může ještě obhájit historické rozhodnutí, které odložilo tento vysoce kontroverzní amazonský projekt 14.srpna.

,,Toto pozastavení je založeno na nástroji, který platí ještě z dob diktatury a v Brazílii se stále ještě používá. Bylo vyhověno mnoha našim žalobám, ale tato rozhodnutí mohou také skončit pozastavením,“ řekl Felicio Pontes Jr ., federální státní zástupce ve státě Pará a jeden z autorů žaloby podané v roce 2006, na to, že Kongres povolil výstavbu Belo Monte bez předchozích konzultací s domorodými národy.

 

Britto oznámil, že obdržel od několika ministrů a dalších vládních představitelů v posledních dnech argumenty proti pozastavení Belo Monte a dlouho očekávaným konzultacím s domorodými národy. Navzdory opakovaným žádostem se Britto nebyl ochotný před vydáním svého rozhodnutí sejít s představiteli domorodých komunit.

 

,,Tento případ vystihuje závažné vady právního systému, kde byrokracie a politické zásahy umožňují systematické porušování lidských práv a práv na ochranu životního prostředí,“ řekl Brent Millikan, amazonský programový ředitel, organizace mezinárodních řek (International Rivers).,, Je nezbytně nutné, aby došlo k projednání více než tuctu žalob proti Belo Monte, které stále ještě čekají na svůj den u soudu.“

 

Brittovo rozhodnutí bylo provedeno v reakci na stížnost podanou Úřadem generálního prokurátora – Attorney General’s office (AGU), ve které hlavním argumentem bylo, že krajský soud rozhodl v rozporu s předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 2007. Nicméně předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu fakticky uznalo, že povolení výstavby Belo Monte brazilským Kongresem bez neexistence předchozích konzultací s domorodým obyvatelstvem bylo chybné. Namísto úplného zamítnutí výstavby Belo Monte soud rozhodl, že musí proběhnout konzultace s domorodými obyvateli a také musejí být provedeny studie o dopadech na životní prostředí, aby Kongres mohl dospět k rozhodnutí o tom, zda se tento projekt může rozběhnout.

 

Jedním z argumentů ve stížnosti AGU je, že pozastavení Belo Monte by způsobilo sociální a ekonomický chaos, pokud by bylo propuštěno přibližně 14 tisíc pracovníků. Avšak není tam žádná zmínka o sociální, ekonomické a enviromentální spoušti, kterou by výstavba přehrady napáchala na regionu a ani fakt, že během několika let, po vybudování přehrady se počítá s propuštěním přibližně 40 tisíc pracovníků.
Xingu rising

Zdroj:http://amazonwatch.org

Překlad: Dana Hladíková