Akce proti bourání Prahy

Nesouhlasíme s tím, abychom se s naším kulturním odkazem vyrovnávali paušální demolicí. Proto Vás zveme na akci za záchranu hotelu Praha, který byl odborníky navržen na kulturní památku, přesto je nyní bourán.

Případ hotelu Praha není ojedinělý. Bez veřejné diskuze se v současnosti nekoncepčně demoluje hned na několika místech, a to navzdory opakovaným projevům nesouhlasu odborné i širší veřejnosti. Vedle hotelu Praha vzpomeňme například schválené bourání domu na pražském Václavském náměstí nebo nádraží v Havířově. Jedná se v zájmu několika jednotlivců na úkor veřejnosti, právě to podobné kauzy spojuje.

Krom toho v současném systému bez transparentních architektonických soutěží neexistuje záruka, že demolovaná stavba bude nahrazena stavbou kvalitnější.

Máme na paměti článek 11, odstavec 3 Listiny základních práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Cennou architekturu je možné zachránit obdobně, jako tomu bylo v případě obchodního domu Máj či Nákladového nádraží Žižkov. Jako občané máme právo rozhodovat o osudu veřejného prostoru.

Místo konání:
http://goo.gl/maps/xS3g6
(louka na rohu Evropské a Gymnasijní)

 

Facebooková událost zde.