Veřejná debata na téma „Latinská Amerika po smrti Huga Cháveze“

Aktualizace: Jaroslav Fiala se bohužel nemůže z vážných důvodů dostavit. Vystoupí samostatně Jakub Horňáček.
 
Původní text: Na setkání z cyklu veřejných debat na aktuální témata domácí i zahraniční politiky pořádaných Socialistickou solidaritou vystoupí Jaroslav Fiala (Ústav politologie FF UK) Jakub Horňáček (SocSol).

Místo: Horákův sál Lidového domu, Hybernská 7 (vchod ze dvora), Praha 1

Čas: 16.5. v 18:00

Událost na Facebooku zde.