Odbory ve světě – prosinec 2012

Pracující z různých koutů světa čelí útlaku a vykořisťování. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je však snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Překládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, které v současné době ve světě probíhají

Časově neomezenou stávkou se rozhodli vyjádřit svou nespokojenost slovenští učitelé a pracovníci ve školství. Protest zahájili v pondělí 26. listopadu a v době uzávěrky tohoto čísla Solidarity stále trvá. Důvodem stávky je jejich nespokojenost nejen s platy (požadují navýšení o 10 %, zatímco vláda je ochotna mluvit pouze o 5 %), ale i s celkovým podfinancováním slovenského školství a postavením učitelů ve společnosti. Této stávce věnuje samostatný článek v tomto čísle Solidarity Megy Korábová.

Zaměstnanci největší americké sítě obchodních domů Wal-Mart a zároveň největší nadnárodní korporace na světě zorganizovali protestní kampaň proti údajnému porušování svých práv. V otevřeném dopisu vedení společnosti, který v době uzávěrky tohoto čísla Solidarity podepsalo již téměř 18 000 lidí, žádají „zajištění bezpečného pracovního prostředí, odpovídající a pravidelnou pracovní dobu, navýšení mezd a především důstojné zacházení“. Současně s tímto dopisem zorganizovali protestní shromáždění před tisícovkou prodejen Wal-Mart v 46 amerických státech. To, že své požadavky myslí vážně, dali najevo tím, že pro tento protest zvolili pátek 23. listopadu, den známý jako „Černý pátek“. V tento den ve Spojených státech tradičně začínají obrovské předvánoční slevy, které do obchodů přilákají několikanásobné množství zákazníků. Více informací o této kampani a znění celého dopisu lze nalézt na: http://corporateactionnetwork.org/petitions/respect-your-employees-right-to-speak-out.

V hlavním městě Gruzie Tbilisi se sešlo několik stovek horníků, kteří protestovali proti uzavření několika dolů. Tím doslova ze dne na den přišli o práci a podle v současnosti platného zákoníku práce nemají ani nárok na jakékoli odstupné. Shromáždili se proto přímo před prezidentským palácem v den výročí tzv. revoluce růží. Ta před devíti lety přivedla k moci současného prezidenta MichailaSaakašviliho, jehož vláda tento zákoník připravila. Zákoník dává zaměstnavatelům takřka absolutní moc, zatímco práva zaměstnanců jsou omezena na minimum. Tak například zaměstnavatel má právo dát zaměstnanci okamžitou výpověď bez udání důvodu. Zákoník zároveň nezaručuje žádnou právní ochranu členům a funkcionářům odborů, kteří jsou tak často vydíráni zaměstnavatelem nebo rovnou přicházejí o práci.

Dobrá zpráva přichází tentokrát z Austrálie. Tamní senát v listopadu schválil nový zákon, jehož cílem je zlepšit postavení žen na pracovištích. Zákon mimo jiné ukládá firmám s více než stovkou zaměstnanců pravidelně zveřejňovat zprávu, detailně popisující situaci svých zaměstnankyň. Mezi požadované informace patří celkový poměr žen a mužů na pracovišti, kolik procent žen je ve vedoucích funkcích, srovnání průměrného platu zaměstnanců a zaměstnankyň, míra dostupnosti flexibilních úvazků, vhodných pro zaměstnance a zaměstnankyně starající se o děti, a existence konzultačních služeb v otázce genderové rovnosti.


Z www.labourstart.org vybírá Štěpán Lohr

stepan.lohr@socsol.cz

Vyšlo v prosincové Solidaritě roku 2012