České Budějovice: slušní občané na pochodu

České Budějovice: slušní občané na pochodu

Na Máji se tančilo... Foto: Solidarita
Filip Vidimský
V sobotu 29.6. proběhla v Českých Budějovicích dvě shromáždění: jedno “slušných občanů”, na kterém se ozývala rasistická hesla a které v průběhu dne přerostlo ve střety s policicí, druhé “nepřizpůsobivých”, kteří hudbou a tancem manifestovali svou touhu po poklidném soužití.

 
Co se stalo
Začněme tím, co sobotní dění v Českých Budějovicích bezprostředně zapříčinilo. V pátek 21.6. se na hřišti (jediném pro dvacetitisícové sídliště) popraly děti. Na obranu svých ratolestí se zapojili rodiče, situace gradovala, došlo i ke vzájemnému fyzickému napadení. Ve výsledku musela zasáhnout policie, která incident nadále prošetřuje.

V zásadě banální příhoda, nebýt odlišné etnicity obou stran. Záhy byla svolána protiromská demonstrace na poslední červnovou sobotu. Místní Romové ve spolupráci s občanským sdružením Konexe naopak uspořádali shromáždění za lepší občanské soužití.

 
Z bahna ven!
Sešlosti se zúčastnilo do dvou set lidí, převážně Romů. Na místě hrála hudba, tančilo se. Mimo jiné zaznělo několik projevů, v nichž se opakovalo volání po klidném soužití a odsudek nafouknutí drobné šarvátky.

Za připomenutí stojí projev Romana Slivky, místního romského koordinátora. Vznesl několik požadavků, mezi nimi: zapojení romských asistentů prevence kriminality do práce městské policie; posílení terénní sociální práce; vybudování dětského hřiště a komunitního centra; zřízení romských domovníků ve vchodech s velkým počtem romských rodin; zřízení asistentů na základních školách, aby více romských dětí pokračovalo ve studiu na středním stupni; posílení romské zaměstnanosti prostřednictvím zadávání veřejných zakázek romským podnikatelům a zaměstnání Romů ve službách města.

Vybudování dětského hřiště a komunitního centra jsou důležitější požadavky, než by se mohlo na první pohled zdát. Jak již bylo rečeno, na sídliště je hřiště pouze jedno – radnice totiž ostatní ve snaze „řešit problém“ zrušila, stejně jako lavičky. Tamní obyvatelé tak mají sklon se shlukovat na několika málo místech, což vyvolává nevoli majority.

 
Chtějí lepší soužití? Pojďme na ně!
Demonstrace na náměstí Přemysla Otakara II. se zúčastnilo pět až sedm set lidí, z toho několik desítek neonacistů. Z předních řad se už v průběhu demonstrace ozývala hesla jako „My jsme Češi“, „Černý svině“ či „Jdeme na ně“. Zbytek davu na tom však nebyl o moc lépe – nejen, že neopustil shromáždění, které bylo zjevně pod vedením rasistů, ale zcela jistě s nimi souhlasil. Svědčily o tom rozhovory, které mezi sebou vedli lidé z davu na následujícím pochodu

Pochod, ač původně zakázán, se uskutečnil. Hned zpočátku se ozvalo hajlování a obvyklý neonacistický slogan „radikálně, sociálně, nacionálně!“. Policie nevyužila možnosti zastavit ho před mostem, a místo toho ho dovedla až ke kopečku, na kterém se pořádalo Z bahna ven!

Jak jsme očekávali,tvrdé jádro se k nám pokoušelo dostat a vyvolalo tak střety s policií. Ta však nedokázala zabránit pronikání jednotlivců skrz její linie, což působilo další problémy: několikrát jsme byli téměř napadeni. Většímu konfliktu se zabránilo převážně díky disciplinovanosti romských mužů (ženy a děti se raději odebraly do bezpečí, ač byli pořadatelé policií ujištěni, že k místu shromážděni dav nepustí), kteří se v danou chvíli nenechali vyprovokovat.

Foto: Pavel Baloun
Do střetů s policií se však zapojili i místní „slušní občané“; ostatně na fotografiích jsou zachyceni převážně oni. Zde je vhodné poznamenat, že dav se v průběhu pochodu zhruba ztrojnásobil. Přestože ráz demonstrace udávali přespolní extremisti, nelze zavírat oči před tím, že pouze pomohli ventilovat nenávist, která je přítomna v majoritní společnosti.

Po zhruba dvou hodinách nakonec policie vyhodnotila situaci jako dále nezvladatelnou a poslala lidi ze shromáždění na kopečku do svých domovů. K žádnému zlepšení však nedošlo. Střety probíhaly dále po celém sídlišti Máj. Kopeček byl postupně osídlen “čumily” z okolí, kteří si krátili chvíli vyřváváním hesel jako „Cikáni do práce“ a „Hitlera na vás“.

 
Za koho a za co se tu demonstrovalo?
Kdo demonstroval už bylo řečeno – neonacisté či neofašisté, pravděpodobně z Radical Boys, a ohromná masa místních, kteří všichni dobře vědí, jak nepřizpůsobiví vysávají stát a nedá se s nimi žít. Co na tom, že Romů (kteří se vlastně vždy myslí, když se mluví o nepřizpůsobivých) nežije na dvacetitisícovém sídlišti ani čtyři sta? A že téměř všichni žijí v bytech v osobním či družstevním vlastnictví, a přiliš tedy nezapadají do stereotypních představ o „nepřizpůsobivých z ubytoven“.

Demonstranti obsadili místo, kde se původně konalo Z bahna ven! 2 Foto: Pavel Baloun
I primátor Českých Budějovic říká, že o žádných vážnějších problémech neví. To ostatně odpovídá tomu, co říkají místní: čas od času je nějaký problém s omladinou, avšak až dosud se je dařilo řešit v klidu, domluvou zúčastněných stran.

Co je však ještě podstatnější: bílá žena, která byla v prvotním incidentu zraněna, o žádnou demonstraci na podporu nestála, a tato událost její situaci pochopitelně jen zhoršila. Lze tedy bez pochyb říci, že sobotní demonstrace majority byla od počátku do konce rasistickou akcí. Vyvolána banální šarvátkou dvou žen vzedmula se vlna nenávisti, ve které nepřišlo nikomu zvláštní zakončit pochod proti násilí vzýváním Hitlera. Mnozí se podivují, jak se mohlo něco takového stát v Budějovicích, které přece nejsou žádným Chánovem. Jak by ne. Média šíří předsudky všude, a rasisti se fakty nikdy příliš nezaobírali. Alespoň se však ukázalo, jak je dělení na „slušné“ a „neslušné“ Romy nesmyslné.

 
Co dál
V sobotu se akce na podporu místních Romů v režii o.s. Konexe a iniciativy Nenávist není řešení zopakuje. Na příští pátek je naplánováno další shromáždění za poklidné soužití – tentokrát pořádané majoritou. Má za cíl ukázat, že předchozí dělení podle etnické linie nehraje roli a že rasismus je nepřijatelný jak pro Romy, tak pro majoritu.

 
filip.vidimsky@socsol.cz