Dny antikapitalismu 2013

Martin Šaffek

Alternativa existuje. To byl podtitul letošního ročníku Dnů antikapitalismu, které proběhly v Praze ve dnech sedmého až devátého června. Jednalo se o soubor přednášek, seminářů, promítání a koncertů pořádaných Socialistickou Solidaritu. Diskutovalo se mimo jiné o ekologické krizi, hnutí proti neoliberalismu, odborovém hnutí, rasismu, sociální krizi, sociálním státu či o ženské emancipaci.

 

Proč Dny antikapitalismu? V České republice vzniklo poměrně silné hnutí proti vládním reformám. Je však důležité, aby se v tomto hnutí vedla diskuse o tom, jak dál, což souvisí s alternativami, které se nabízí. Cílem akce bylo vytvořit v něm antikapitalistický pól a posilovat jej.

Dny antikapitalismu proběhly v prostorách galerie Tranzitdisplay od pátku do neděle. Jedním z hlavních témat akce byl vztah odborů k sociálním hnutím a naopak. Diskutovalo se také o soudobých levicových tématech – mezi přednáškami proto nechyběla problematika ekologické krize, rasismu či ženské emancipace.

 

Pátek: ekologie, feminismus, koncert

Právě Ženské osvobození bylo vstupní přednáškou Dnů antikapitalismu. Filip Vidimský ze Socialistické Solidarity (SocSol) se pokusil nastínit aktuální koncept ženského osvobození, vycházející nejen z klasických feministických teorií, ale inspirovaný v posledku Engelsem, Marxem a dalšími.

Druhá přednáška Levice a ekologie byla nabitá skvělými řečníky. Zúčastnil se jí rozvojový expert Tomáš Tožička z Educonu, dokumentaristika Hana Nováková z Filmové akademie múzických umění, Lukáš Likavčan z hnutí Duha a zástupce SocSol Jaroslav Chramosta. Betonářská levice patří do muzea, shodli se mimo jiné řečníci, autentická levice jednadvacátého století musí být zelená.

Večerní program prvního dne zpestřil hrou na kytaru umělec Václav Magid.

 

Sobota: odbory, rasismus, umění

V sobotu pak Dny antikapitalismu začaly přednáškou Umění a emancipace. Zúčastnili se jí mladí umělci: Václav Magid s Pavlem Stercem z umělecké skupiny POLE a Dominik Forman ze SocSol. Přednáška byla plna citátů neomarxistických teoretiků Adorna a Benjamina, celkověbyla velmi podnětná. Zájem o vztah mezi uměním a levicí podtrhoval i zaplněný sál, , a to i přesto, že přednáška se nekonala právě v  nejpříhodnějším čase

Zprávy z první bojové line proti neoliberálnímu kapitalismu v Evropě potom přednesl první zahraniční host Dnů antikapitalismu, a sice Costas Todoulos ze sesterské organizace SocSol v Řecku (Socialistická strana pracujících).

Další zahraničním hostem byla Jo Cardwell ze spřízněné britské organizace Socialist Workers Party, měla přednášku na téma Odbory, sociální hnutí a marxisté. Mluvila výborně, v přednášce velmi srozumitelnou formou zpracovala pro radikální levici zásadní témata – od současné revolty občanů v Turecku až po nutnost sebeemancipace námezdně pracujících.

Ve znamení reflexe současných bojů pracujících proti škrtům napříč glóbem se nesl panel Sociální hnutí a odbory ve světě. Zúčastnili se zmiňovaní Jo Cardwell, Costas Todulos a Jan Májíček ze SocSol.

Předseda Sdružení pro levicovou teorii SOK Michael Hauser pohovořil o tématu Relevance marxismu pro dnešek. Zajímavý byl jeho postřeh o vztahu materialismu a idealismu – idealismus ve smyslu stavu, kdy vědomí určuje bytí, bude platit až v komunistické společnosti, v kapitalismu je identická teze podvodem.

Snad nejdůležitější přednáškou byla ta, která proběhla v sobotu večer. Jmenovala se Romové a rasismus a zúčastnili se jí Ivanka Mariposa Čonková a Josef Miker. Za dlouhá léta mého angažmá v sociálním hnutí to pro mě osobně byla první příležitost slyšet Romy na veřejné debatě mluvit o rasismu. Přičemž probíráno bylo to aktuální – Duchcov, kde se konal protiromský mítink, Teplice, kde byl za podivných okolností zavražděn Rom, a Přednádraží a Předlice jako dva symboly bytové krize. (O těchto kauzách vyšly v Solidaritě například články Duchcov: Když se „pokojná“ demonstrace zvrhne, Bydlení – zboží jako každé jiné nebo rozhovor Potřebujeme Romy ve vládě.) Na debatě s Čonkovou a Mikerem zazněl neuvěřitelný fakt: od roku 2012 bylo v Česku zabito 9 Romů (aneb co se z mainstreamových médií nedozvíte!).

Sobotní večer byl zakončenpromítáním slavného filmu Luise Buñuela z roku 1972 Nenápadný půvab buržoazie.

 

Neděle: globalizace, revoluce, film

V neděli pronesl přednášku Jakou potřebujeme politickou stranu? autor těchto řádků. Ve své přednášce se snažil především prolomit tabu ohledně ruského revolucionáře Lenina. Jan Májíček se poté zamyslel nad tématem revolučního subjektu během diskuze Kdo může změnit svět?.

O studentském hnutí pohovořili Karolína Chloubová z iniciativy Za svobodné vysoké školy, s níž jsme vydali rozhovor v červnovém čísle Solidarity (Nebýt tunelu Blanka, měli bychom Prahu bez bariér), Barbora Čapinská a Lukáš Matoška ze SocSol.

Jako diskutérka Dny antikapitalismu navštívila známá levicová ekonomka a přispěvatelka Solidarity Ilona Švihlíková z Alternativy zdola, aby promluvila v rámci panelové diskuze Globalizace a krize společně s Ondřejem Lánským (Iniciativa ProAlt) a Petrem Rohelem (SocSol).

Argument, že existuje „kapitalismus s lidskou tváří“, se v závěrečné nedělní přednášce pokusila vyvrátit Ellisiv Ronglien přednáškou Skandinávský sociální stát jako překonání kapitalismu?. Ellisiv pochází z polské sesterské organizace SocSol Pracovnicza Demokracja, původem je však z Norska (článek na téma její přednášky vychází v tomto dvojčísle).

Večer se promítal film z roku 2011 Národní galerie Šumava od výše představené dokumentaristky Hany Novákové. Akci ukončil bluesman Martin Chik.

Dny antikapitalismu 2013 byly jednoznačným úspěchem. Zúčastnilo se dvakrát více lidí než loni. Příští rok na viděnou!

 

martin.saffek@socsol.cz

Více o Dnech antikapitalismu v letním dvojčísle.