Iniciativa ProAlt a Federace výkonných zaměstnanců České pošty brání Vaši poštu

Iniciativa ProAlt společně s Federací výkonných zaměstnanců České pošty (FVZ) rozhodně vystupuje proti praktikám, které se v poslední době staly v této instituci normou. Jedná se o šikanu řadových zaměstnanců, snižování platů, vyvolávání atmosféry strachu a nekolegiality, to vše ve jménu zisků aliančních partnerů a některých „elitních“ manažerů. Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou doručit dopisů, balíků a dalších zásilek. Jako vždy na neoliberálních postupech prodělají pracující a zákazníci, přičemž naopak vydělá úzká skupina zástupců nadnárodních korporací a management České pošty.

„Situace zaměstnanců ČP je neúnosná. Strach a nátlak se staly každodenními zdroji motivace k práci. Původní poslání pošťáka, který by neměl být běžným zaměstnancem, protože jeho role byla vždy někde mezi poskytovatelem veřejných služeb a zaměstnancem, se dnes redukuje na prodavače a hokynáře. Navíc za velmi nelidských a agresivních pracovních podmínek,“ říká k věci prezident FVZ Miroslav Prokop.

„Česká pošta se snaží dělat ze svých zaměstnanců nesvéprávné, rozklepané a ke všemu svolné bytosti třesoucí se nesmyslnými pokyny manažerů. Dopis, v němž manažer závěrem konstatuje, že si nechal nabrousit nůž, je esencí narůstající – v tuto chvíli verbální – agresivity privilegovaných vůči neprivilegovaným. S takovou praxí nesouhlasíme a podporujeme proto zaměstnance pošty v jejich požadavcích, a tím i nepřímo všechny občany, kteří využívají jejích služeb,“ vysvětluje mluvčí ProAltu Pavel Novák.

„Iniciativa ProAlt obecně podporuje odpor pracujících proti špatným pracovním podmínkám, šikaně, bossingu, mobbingu a veškerým dalším praktikám, kterými zaměstnavatelé disciplinují zaměstnance,“ dodává mluvčí iniciativy Ondřej Lánský.

Z tohoto důvodu se FVZ a ProAlt rozhodly zorganizovat nenásilný, ale důrazný protest přímo v hlavní budově České pošty: 11. července 2013 v 15 hod. vnikla skupina aktivistů do hlavní budovy České pošty (Jindřišská 16) v Praze a začala okupovat přepážky s dotazy mířícími právě na nabízené produkty aliančních partnerů. Cílem bylo symbolicky zablokovat chod pošty na přibližně hodinu. Během této doby další skupiny aktivistů rozdávaly klientům pošty vysvětlující materiály, v nichž byla popsána situace pracujících na České poště. Poslední součástí akce byl petiční stánek, kde měli lidé možnost podepsat petici (viz příloha) určenou generálnímu ředitelství České pošty. K předání dopisu vedení, který informuje o počtu podepsaných pod peticí, došlo ihned po akci, která byla ukončena přibližně v 16 hod.

 

Kontaktní osoby:

Ondřej Lánský, mluvčí ProAltu, ondrejlansky@proalt.cz, tel.: 605 983 616

Pavel Novák, mluvčí ProAltu, pavel.novak@proalt.cz, tel.: 723 447 596

Miroslav Prokop, prezident Federace výkonných zaměstnanců České pošty, tel.: 605 846 178

 

Tisková zpráva ze dne 11.7. 2013


Leták, který se při protestu rozdával zde.

Fotografie z protestu: