Návrat vypovězeného otce

Foto: ČSSD

Projev Miloše Zemana byl delegáty na ostravském sjezdu dlouho očekáván, a to s velkým napětím. Návrat dopadl happyendem. Otec-budovatel, který se se svou stranou před deseti lety po neúspěšné kandidatuře na prezidenta rozešel, nabídl ve svém ostravském proslovu straně přátelství a spolupráci.

Jak známo, nabídka k usmíření byla přijata všeobecným a dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Projev byl takových kvalit, že některým nostalgickým delegátům vyhrkly slzy dojetím. Slzy rozostřily už tak dost neostrý obraz, který sociální demokraté mají o stavu společnosti. Stavu, který tolik chtějí po očekávaném vítězství v parlamentních volbách napravovat. Projev Miloše Zemana tak dodal delegátům jistoty, že prezident stojí na jejich straně a nebude bránit, ale napomáhat sociálnědemokratické nápravě společnosti. Strana vyšla ze sjezdu jednotná a plná odhodlání. Jde ovšem o falešnou iluzi, kterou se ČSSD snaží u občanů vyvolat, iluzi, že vítězství sociální demokracie ve volbách napraví dezolátní stav společnosti.

Tuto iluzi je nutno rozložit. Předně je jednota sociální demokracie bytostně negativní. Stranu nesjednocuje žádná idea ani žádný program, který by dokázal vzdorovat či překonat kouzlo frontálního útoku neoliberalismu. Program sociální demokracie je pouze korektivní. Představuje jen sociálně-humanitní doplněk ke Kalouskově vládě a její program znamená jen pokračování Nečasovy vlády jiným prostředky. To, co stranu sjednocuje, není její program, ale právě Nečasova vláda, vůči které se vymezuje. Do jaké míry berou sociální demokraté programové a ideové otázky a budoucí směřovaní strany vážně, odhaluje závěrečné hlasování sjezdu, kde si takřka jednomyslně odhlasovali, že rozpravu o ideových východiscích odloží na „jindy“. Vzápětí se s vervou jim vlastní rozutekli do svých domovů a s oddychem prohlásili sjezd za ukončený.

Kdy „jindy“, když ne nyní, hodlá „naše“ strana sociálně demokratická seriózně přistoupit ke svým ideovým otázkám? Jak dlouho hodlá strana věřit v Zemanovu ideu „batismu“, která vypadla ze stroje času?

Tomáš Korda

tomas.korda@socsol.cz

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •