Zachraňte Pošťáky! Aneb proč čekáme dlouho u přepážky

Vojtěch Roček

Červencová protestní akce (foto: Solidarita)

Doba čekání na poště je v poslední době prodlužována tím, že zaměstnanci mimo svou tradiční náplň práce, jako jsou přijímání, přeprava a doručování zásilek či výplaty starobních důchodů, musí vykonávat i činnosti odpovídající bankovnímu poradci nebo hokynáři. Za svou případnou nečinnost v oblasti poskytování bankovních produktů a prodeje zboží jsou trestáni snižováním platu, převodem na jiné pracoviště, psychickým nátlakem a výhružkami vyhazovem. Proto se na pobočce České pošty v červenci protestovalo.

Letos v březnu jsme informovali, že „situace v některých pobočkách České pošty se stává neudržitelnou. Management začal své zaměstnance nutit nabízet různé ‚další produkty‘, jakými jsou založení účtu, půjčka a podobně. Tlak se neustále stupňuje a některým zaměstnancům došla trpělivost a začali se organizovat.

S protestní peticí vystoupila nezávislá odborová organizace Federace výkonných zaměstnanců České pošty. […] Takový způsob navyšování pracovních povinností vede ke stresu zaměstnanců a negativně tak ovlivňuje jejich práci.“ (článek Pošťáci bojují proti šikaně managementu dostupný na webu)

V konečném důsledku jsou zaměstnanci České pošty a jejich rodiny nuceni uzavírat jimi nabízené životní pojištění, bankovní účty či úvěry. Česká pošta je stále státní podnik a toto nadměrné a zbytečné zatěžování zaměstnanců je čistě politické rozhodnutí a příprava na zamýšlenou privatizaci.

Protest na poštovní pobočce

Z těchto důvodů 11. července uspořádaly na tři desítky aktivistů z řad Federace výkonných zaměstnanců České pošty, Iniciativy ProAlt a Socialistické Solidarity nenásilný, ale důrazný happening na podporu České pošty s podtitulem „Pošťák není hokynář“.

Protestujícím se podařilo vyvěsit na pobočce České pošty transparent (foto: Solidarita)

Po třetí hodině se vydali na „okupaci“ přepážek v sídle hlavní pošty v Praze. Každý účastník se alespoň jednou dostal na řadu s množstvím zvídavých otázek k poskytovaným bankovním produktům či se záměrem nákupu žvýkaček, ponožek nebo pexesa z nabídky „Hokynářství v Jindřišské“.

Další aktivisté zase roznášeli mezi čekající letáky s informacemi o poměrech na pracovišti zaměstnanců České pošty. Efekt se dostavil, když přišly stížnosti od klientů na pomalé odbavování. Aktivisté byli po celou dobu pod pečlivou kontrolou tamní ochranky, která se je snažila všemožně znervóznět a vmžiku vyhazovala letáky na místech určených pro složenky a jiné poštovní materiály.

Vrchol happeningu přišel zhruba po čtyřiceti minutách, kdy byly v rozích ze dvou točitých schodišť rozbaleny transparenty „Zachraňte pošťáky“ a „Pošťáci nejsou otroci“ a začaly se hlasitě číst projevy za práva zaměstnanců pošty. Po projevech následoval spontánní pískot a skandování. Každého muselo potěšit, když se potleskem znenadání přidalo několik pracovnic za přepážkami. Jak moc byla ochranka aktivní při poklidném obsazení přepážek a rozdávání letáků, tak naopak při projevech a skandování byla spíše neaktivní a schovaná v zázemí.

Po celou dobu happeningu byl před vchodem umístěn petiční stánek s peticí „Za záchranu České pošty“ a informačními materiály s vysvětlením situace poštovních pracujících pro klienty a kolemjdoucí. Pod peticí je podepsáno již více než deset tisíc občanů (přičemž Česká pošta má zhruba 30 tisíc zaměstnanců), a tak se jí budou muset zaobírat obě komory parlamentu. Na happeningu natáčela televize Prima a Český rozhlas, zaznamenaný materiál se dostal i do hlavního zpravodajství.

Neúnosná situace

Náplň práce zaměstnanců stále ještě státního podniku je řízena shora a politicky. Jak říká prezident Federace výkonných zaměstnanců Miroslav Prokop:

„Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou doručit dopisů, balíků a dalších zásilek. Jako vždy na neoliberálních postupech prodělají pracující a zákazníci, přičemž naopak vydělá úzká skupina zástupců nadnárodních korporací a management České pošty,“ píše se ve společné tiskové zprávě Federace a ProAltu k akci.

„Situace zaměstnanců České pošty je neúnosná. Strach a nátlak se staly každodenními zdroji motivace k práci. Původní poslání pošťáka, který by neměl být běžným zaměstnancem, protože jeho role byla vždy někde mezi poskytovatelem veřejných služeb a zaměstnancem, se dnes redukuje na prodavače a hokynáře. Navíc za velmi nelidských a agresivních pracovních podmínek,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Prezident Prokop byl za založení odborové organizace vyhozen z práce poštovního doručovatele. Vedení České pošty zakazuje základním organizacím vést na pracovišti informační nástěnky a šikanuje zaměstnance, kteří například jen projeví sympatie směrem k odborové organizaci.

Článek vyšel v letním dvojčísle Solidarity (č.80).