Prohlášení egyptských Revolučních socialistů k událostem v Káhiře

Pryč s vládou armády! Pryč s Al-Sisim, vůdcem kontrarevoluce!

Revoluční socialisté

Krvavé rozehnání demonstrací na náměstí Al-Nahda a Raba’a Al-Adawiyya není nic jiného než masakr – masakr připravovaný předem. Má za účel zlikvidovat Muslimské bratrstvo. Ale je také součástí plánu zlikvidovat egyptskou revoluci a obnovit vojensko-policejní stát Mubarakova režimu.

Revoluční socialisté nebránili ani jediný den režim Mohameda Mursího a Muslimského bratrstva. Byli jsme vždy v předních řadách opozice proti tomuto zločinci, proti režimu, který zklamal a zradil cíle egyptské revoluce. Chránil dokonce pilíře Mubarakova režimu a jeho bezpečnostního aparátu, ozbrojených sil a zkorumpovaných obchodníků. Naše účast na revoluční vlně 30. června byla hojná.

Nebránili jsme ani sit-inům (nenásilným demonstracím vsedě) Muslimského bratrstva a jejich pokusům vrátit Mursího k moci.

Musíme však dnešní události zasadit do jejich kontextu, což je použití armády k rozbití stávek pracujících. Vidíme také dosazení nových místních guvernérů – většinou vybraných z řad starého režimu, policie a vojenských generálů. Pak je zde politika vlády generála Abdela Fataha Al-Sisiho. Osvojil si cestovní mapu jasně nepřátelskou cílům a požadavkům egyptské revoluce, kterými jsou svoboda, důstojnost a sociální spravedlnost.

To je kontext pro brutální masakr, který provádí armáda a policie. Je to krvavý nácvik likvidace egyptské revoluce. Má za cíl rozbít revoluční vůli všech Egypťanů, kteří se hlásí ke svým právům, ať už to jsou pracující, chudí nebo revoluční mladí, a to tím, že se vytvoří stav teroru.

Reakce Muslimského bratrstva a salafistů, kteří útočí na křesťany a jejich kostely, je ovšem sektářský zločin, který slouží pouze silám kontrarevoluce. Na nečistém pokusu vytvořit občanskou válku, ve které se egyptští křesťané stanou oběťmi reakčního muslimského bratrstva, má spoluvinu Mubarakův stát a Al Sisi – ti ani po jeden jediný den nebránili kopty a jejich kostely.

Pevně stojíme proti masakrům Al-Sisiho a proti jeho podlým pokusům zničit egyptskou revoluci. Dnešní masakr je první krok na cestě ke kontrarevoluci. Stojíme se stejnou pevností proti všem útokům na egyptské křesťany a proti sektářské kampani, která slouží pouze zájmům Al-Sisiho a jeho krvavému projektu.

Mnoho z těch, kteří se popisovali jakožto liberálové a „levičáci“, zradili egyptskou revoluci, ti jsou vedeni těmi, kteří se zúčastní vlády Al-Sisiho. Ti prodali krev mučedníků, aby sloužili armádě a kontrarevoluci. Tito lidé mají krev na rukou.

My, Revoluční socialisté, se nikdy neodchýlíme z cesty egyptské revoluce. Nikdy neslevíme z práv revolučních mučedníků a jejich krve: těch, kdo padli, když konfrontovali Mubaraka, těch, kdo padli, když konfrontovali Mursího režim, a těch, kdo padli, když konfrontovali Al-Sisiho a jeho psy.

Pryč s vládou armády!

Ne návratu starého režimu!

Ne návratu Bratrstva!

Všechnu moc a bohatství lidem

14. srpen 2013. Z angličtiny přeložil Martin Šaffek. Revoluční socialisté jsou sesterskou skupinou Socialistické Solidarity v Egyptě. Originál zde: http://www.socialistworker.co.uk/art/34141/Statement+from+the+Egyptian+Revolutionary+Socialists+on+the+massacre+in+Cairo