Pryč s vládou armády! Pryč s Al-Sisim, vůdcem kontrarevoluce!

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
 
bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.
 
S díky
Vaše redakce

 

Revoluční socialisté             

Krvavé rozehnání demonstrací na náměstí al-Náhda a Raba’a al-Adaveja není nic jiného než masakr – masakr připravovaný předem. Má za účel zlikvidovat Muslimské bratrstvo. Je však také součástí plánu zlikvidovat egyptskou revoluci a obnovit vojensko-policejní stát Mubárakova režimu.

Revoluční socialisté nebránili ani jediný den režim Mohameda Morsího a Muslimského bratrstva. Byli jsme vždy v předních řadách opozice proti tomuto zločinci, proti režimu, který zklamal a zradil cíle egyptské revoluce. Morsí bránil pilíře Mubárakova režimu, jeho bezpečnostní aparát, ozbrojené síly a zkorumpované obchodníky. Proto jsme se hojně účastnili revolučního povstání 30. června.

Neúčastnili jsme se však útoků na příznivce Muslimského bratrstva, kteří v sedě protestovali proti svržení Morsího. Tyto útoky naopak odsuzujeme.

Dnešní události musíme zasadit do jejich kontextu. Armáda usiluje o porážku stávkujících dělníků. Do funkcí místních guvernérů dosazuje vybrané osoby z řad starého režimu, policie a vojenských generálů. Politika vlády generála Abdela Fatáha al-Sísiho je zcela protikladná cílům a požadavkům egyptské revoluce, jakými jsou svoboda, důstojnost a sociální spravedlnost.

V tomto kontextu musíme pohlížet na brutální masakr, který provádí armáda a policie. Je to krvavý nácvik likvidace egyptské revoluce. Cílem je zničit vůli Egypťanů pokračovat v revolučním boji. Všech, kteří se hlásí ke svým právům, ať už jsou to pracující, chudí nebo mládež. A to tím, že se vytváří atmosféru strachu.

Reakce Muslimského bratrstva a salafistů, kteří útočí na křesťany a jejich kostely, je ovšem sektářský zločin, který slouží pouze silám kontrarevoluce. Na snaze rozpoutat občanskou válku, ve které by se egyptští křesťané stali oběťmi reakčního Muslimského bratrstva, nese svou vinu i Mubárakův stát a al-Sísi. Ti se ani jediný den nepokusili bránit koptské křesťany a jejich kostely.

Rázně se stavíme proti masakrům al-Sísiho a proti snaze zničit egyptskou revoluci. Dnešní masakr je prvním krokem na cestě ke kontrarevoluci. Stejně tak rozhodně odmítáme všechny útoky na egyptské křesťany i sektářskou kampaň proti křesťanům, která slouží pouze zájmům al-Sísiho a jeho krvavého projektu.

Mnozí z těch, kteří se prezentovali jakožto liberálové a „levičáci“, zradili egyptskou revoluci a zapojili se do vlády al-Sísiho. Prodali tak krev mučedníků, aby sloužili armádě a kontrarevoluci. I tito lidé mají krev na rukou.

My, Revoluční socialisté, se nikdy neodchýlíme od cesty egyptské revoluce. Nikdy nezradíme cíle mučedníků revoluce – těch, kdo padli, když bojovali proti Mubárakovi, těch, kdo padli, když bojovali proti Morsího režimu, a těch, kdo padli, když bojovali proti al-Sísiho a jeho psům.

Pryč s vládou armády!

Ne návratu starého režimu!

Ne návratu Bratrstva!

Všechnu moc a bohatství lidem!

 

14. srpen 2013. Z angličtiny přeložil Martin Šaffek.

Revoluční socialisté jsou sesterskou skupinou Socialistické Solidarity v Egyptě.

Originál zde.

Vyšlo v zářijové Solidaritě roku 2013 (č. 82).