Důstojný domov pro všechny. Manistestace za práva lidí bez domova.

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
 
bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.
 
S díky
Vaše redakce

 

Linda Sokačová

9. prosince Platforma pro sociální bydlení a občanské sdružení Agapé uspořádaly v Praze před hlavním nádražím manifestaci za práva lidí bez domova. Z práva těch, kteří žijí na ulici, i těch, kteří se musí protloukat nedůstojným a drahým bydlením. Na pódiu se vystřídali mluvčí Platformy a Agapé, lidi bez domova, skupiny, které se rozhodly akci podpořit, a hudby se zhostili i ti, kteří znají hlavní nádraží nejen jako nástupní místo na vlak.

Platforma se rozhodla akci zorganizovat u příležitosti Dne lidských práv (10. prosince) a také kvůli připravované vládní koncepci sociálního bydlení, která je spíše než podkladem pro kvalitní politiku dalším můstkem pro rozvoj ubytoven a pro vzrůst počtu bezdomovců žijících v jejich nedůstojném prostředí. Koncepce z pera ministerstva pro místní rozvoj má podle Platformy několik zásadních nedostatků:

1) Nedefinuje cílovou skupinu sociálního bydlení, přitom koncepce bydlení ČR do roku 2020 jasně zadala, že cílová skupina má být určena na základě vymezení bytové nouze. To však v dokumentu chybí.

2) Nad rámec nefungující bytové politiky státu, v jejímž důsledku dnes žije asi 100 000 lidí na ubytovnách, navrhuje především posílení sociální práce a stavbu dalších ubytoven. Sociální pracovníci však sami pro své klienty sociální byty nepostaví a podpora výstavby dalších ubytoven může vést pouze ke zvyšování sociálního konfliktu a růstu počtu lidí bez domova.

3) Neříká, kdo by měl sociální bydlení zajišťovat, jak by mělo vypadat a kdo by za jeho existenci měl být zodpovědný.

4) Navrhuje omezit pobyt lidí, kteří potřebují především bydlení, v azylových domech, ale nenabízí žádnou možnost, kam jinam by mohli jít.

Proto ve stejný den Platforma uspořádala tiskovou konferenci v prostorách azylového domu Armády spásy v Holešovicích, kde vystoupili nejen zástupci Platformy a Armády spásy, ale také Petr Bláha, který si složitým životem bez domova prošel na ulici i v ubytovně. A jednoznačné říká ubytovnám ne.

Celý den se tématu věnovala média, včetně České televize, která přinesla zpravodajství i z akce na hlavním nádraží. Ta začala v 17 hodin minutou ticha za všechny umrzlé lidi bez domova. Na akci zahrály romské hiphopové skupiny Angel Mafia a Cincinaty, kteří jsou svěřenci Bonuse, skupina Jízda na slonovi a raperka Potmě. Nejdůležitější ale byla vystoupení lidí bez domova, kteří sdíleli svoje zkušenosti ze života na ulici a touhu po normálním, důstojném bydlení. Všichni měli možnost najíst se díky iniciativě Food Not Bombs, která rozdávala jídlo zdarma, a také si mohli vybrat zimní oblečení.

Každý, kdo měl zájem podpořit důstojné sociální bydlení v České republice, mohl podepsat otevřený dopis Platformy premiéru Rusnokovi. U informačního stánku se zastavilo široké spektrum lidí: lidé bez domova, ti, kteří mají zkušenosti z ubytoven i nájemníci, kteří řeší problém vysokého nájemného. Podpisy byly předány premiérovi na schůzce se zástupci Platformy pro sociální bydlení. Premiér Rusnok naštěstí vyjádřil myšlenku, že si dovede představit, že koncepci jeho vláda už neschválí. A my doufáme, že tomu tak skutečně bude a podaří se vytvořit kvalitní koncepci, která bude respektovat práva lidí bez domova a zohlední jejich potřeby.

Autorka je členkou Platformy pro sociální bydlení

www.socialni-bydleni.org

Vyšlo v lednové Solidaritě roku 2014 (č.86).