Rok od pádu ústecké ubytovny

Ubytovna v Ústí nad Labem

Ubytovna v Ústí nad Labem

Na přelomu ledna a únoru minulého roku aktivisté okupovali ústeckou ubytovnu v ulici Čelakovského, na kterou byli přestěhováni obyvatelé ze sociálně vyloučené lokality ústeckých Předlic. Přímá akce aktivistů vedla k medializaci problému diskriminace Romů na trhu s bydlením v Ústí nad Labem a pomohla nalézt bydlení pro chudé rodiny. Jak vypadá situace ve městě po roce?

Část rodin byla z ubytovny přestěhována do ústecké části Mojžíř. Bytová situace těchto rodin se podle slov Miroslava Brože z o. s. Konexe zlepšila. Druhá část rodin z vystěhované ubytovny našla bydlení v městské části Klíše.

Novým problémem se pro rodiny stalo placení neúměrně vysokých částek za elektřinu, protože v bytech jsou zabudovány elektrické přímotopy. Rodinám tak vznikaly velké nedoplatky, kvůli kterým jim byla odpojena elektřina. Budovu navíc vlastní několik majitelů, z nichž jedni jsou manželé v rozvodovém řízení, kteří se přou o to, kdo bude práva na budovu vlastnit.

Situace s bydlením pro sociálně slabé rodiny v Ústí nad Labem není dobrá. Přestože je ve městě vysoký počet volných bytů, většina jejich majitelů si nepřeje je pronajímat chudým rodinám. V polovině minulého roku o. s. Konexe provedlo test diskriminace Romů na trhu s bydlením v Ústí nad Labem.1Výsledkem tohoto testu bylo, že v 62 % případů majitelé nemovitostí diskriminují romské zájemce o bydlení.

Minulý rok vyšla zpráva Agentury pro sociální začleňování: Analýza bytové problematiky v Předlicích, která se zabývala fungováním jednotlivých institucí v Předlicích a situací domů v této městské části.2 Zpráva poukazuje na podezřelý průběh privatizace předlických domů v 90. letech. Popisuje také problémy rodin žijících v Předlicích: „Lichva, neúměrné nájemné, psychický nebo i fyzický nátlak – to jsou praktiky stávajících soukromých vlastníků, většinou bývalých pasáků, kteří si domy koupili od města už v první vlně privatizace. A již dnes otevřeně hovoří o tom, že budou kupovat další.“3 Miroslav Brož z o. s. Konexe část zprávy kritizoval. Jedná se především o tuto část: ,,Podle samotných pracovníků Člověka v tísni zhatil snahy o nalezení nového bydlení Miroslav Brož, který sliboval rodinám byty od města a tvrdil jim, že Člověk v tísni pro ně nedělá dost. To, že M. Brož zapříčinil ukončení spolupráce mezi rodinami a Člověkem v tísni, tvrdili i další aktéři.“ 4

V druhé půlce minulého roku oznámilo město koupi ubytovny v ulici Čelakovského od skupiny CPI, která je jeho vlastníkem. Ubytovnu chtělo město opravit a vytvořit z ní sociální byty. Zastupitelstvo města na svém jednání schválilo koupi budovy za 6 milionů korun. Platbu bude město hradit firmě CPI Byty po dobu 10 let částkou 50 tisíc korun měsíčně, a to bezúročně. Primátor Vít Mandík ke koupi dodává: „Nedíváme se na prodejní cenu ryze ekonomickou optikou. Zvažovali jsme především sociální aspekt věci. Reagujeme tím na problémy rodin s dětmi, které jsou z různých důvodů vyloučeny na trhu s bydlením. Koupí chceme přispět k zachování životní úrovně obyvatel Krásného Března.“ 5 K tomuto prodeji do dnešního dne nedošlo. Proti koupi se postavila opozice v čele s ODS. Část hlasů oponentů koupě ubytovny argumentuje tím, že ubytovna je dnes ve zdevastovaném stavu a nepoužitelná. Pro skupinu CPI tedy nemá ubytovna velkou cenu a její prodej by pro ni byl řešením, jak se jí zbavit. Pokud by město chtělo ubytovnu přebudovat na sociální byty, muselo by vynaložit velké prostředky.

Zdroje:

1 http://www.youtube.com/watch?v=Fjr_4SzvtIA

2 http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-usti-nad-labem

3 Předličtí nájemníci se bojí nových vlastníků domů. Ústecký deník, 4. 5. 2004.

4 Agentura pro sociální začleňování. Analýza bytové problematiky v Předlicích. 2013. str. 52.

5 http://www.usti-nl.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/o-koupi-ubytovny-mf-dnes-chybne-informuje.html

 

Vyšlo v Solidaritě únor/březen 2014 (č.87-88).