Veřejná výzva adresovaná KVV ČSSD v Ústí nad Labem k přehodnocení stanoviska v „kauze Duchcov“

2165943-img-duchcov-cssd-kscm-dsssVážení členové Krajského výkonného výboru ČSSD Ústeckého kraje,

dozvěděli jsme se, že jste se na svém zasedání 24. listopadu 2014 rozhodli nezrušit MO ČSSD v Duchcově, jejíž zvolení zastupitelé včetně předsedy MO Zbyňka Šembery se dohodli na vzniku radniční koalice zahrnující krajně pravicovou Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS). Jako představitelé levicových organizací zastupujících také členy, voliče a sympatizanty ČSSD a především jako stoupenci levicových myšlenek vám chceme dát najevo svůj ostrý nesouhlas s vaším postupem a vyzýváme vás k jeho přehodnocení.

Rozhodnutí MO ČSSD Duchcov vstoupit do koalice s DSSS jsme až dosud považovali za těžký lapsus místní organizace a osobní selhání několika jednotlivců. Rozhodnutí Krajského výkonného výboru ČSSD ústeckého kraje, které dalo tomuto kroku legitimitu, ukazuje, že ČSSD je ochotna z pochybných pragmatických důvodů a kvůli (diskutabilnímu) krátkodobému politickému zisku zcela obětovat zásadní body svého politického programu a hodnotové základy levicové politiky jako takové.

Odmítáme alibistické tvrzení, že na úrovni komunální politiky až tak nezáleží, „kdo s kým“. Levicová politická strana musí řešit společenské problémy na všech úrovních tak, aby se nezpronevěřila svým ideovým východiskům a dlouhodobému programovému úsilí o svobodnější a sociálně spravedlivější společnost.

DSSS neusiluje o řešení natožpak o odstranění příčin palčivých problémů dnešního systému, jakými jsou vysoká strukturální nezaměstnanost postihující mj. severní Čechy, sociální vyloučení a diskriminace romského obyvatelstva, byznys s ubytovnami a vznik chudinských ghett, na která se vážou různé negativní jevy včetně kriminality a zanedbanosti veřejného prostoru. DSSS těchto problémů pouze využívá ke štvaní na obětního beránka z řad etnických menšin a k odvádění nespokojenosti neprivilegovaných občanů od skutečných příčin, viníků a struktur profitujících z tohoto stavu. Proto také přes verbální pošťuchování funguje DSSS jako spojenec neoliberální pravice.

DSSS rovněž není stranou „naštvaných slušných lidí“, kteří jen „chtějí pořádek“, za kterou se sama resp. za pomocí svých užitečných idiotů vydává. DSSS, jejímuž etablování ve veřejném prostoru pomáháte, není ničím jiným, než fašistickou stranou. Je personální a ideovou pokračovatelkou Dělnické strany (DS), která byla v roce 2010 zrušena rozhodnutím Nejvyššího správního soudu s konstatováním, že „skutečný program Dělnické strany směřuje k vyvolávání národnostní, rasové, etnické a sociální nesnášenlivosti a ve svém důsledku ke snaze o omezení základních práv a svobod určitých skupin obyvatel České republiky“ a že „z programu a projevů DS vyplývá, že tato strana zřetelně navazuje na německý nacionální socialismus.“ Krom toho je do struktur DSSS zapojena řada ryzích neonacistů. Připomínáme vám, že oběťmi německých nacistů bylo i mnoho vašich předchůdců z řad sociální demokracie a další levicoví občané Československa.

Považujeme za alarmující, že v radě města Duchcova dnes zasedá i kvůli hlasům sociálních demokratů pravomocně odsouzený podvodník Jindřich Svoboda, předseda MO DSSS v Duchcově, který ve městě opakovaně svolával a organizoval násilnické protiromské demonstrace a pochody a na sociální síti vyzýval k vyvraždění „černejch zm*dů“. Považujeme za alarmující, že tomuto člověku byla svěřena „bezpečnostní politika“ města, přičemž si představitelé místní ČSSD notují, že mají na tuto problematiku stejné názory.

Proto vás my, zástupci levicových a antifašistických organizací, veřejně vyzýváme k neprodlené změně vašeho postoje k uzavření radniční koalice v Duchcově, k přijetí rozhodnutí MO ČSSD Duchcov zrušit a k omluvě za vaše předchozí politické selhání.

Tuto výzvu k 5. prosinci 2014 podpořili:

ČSSD MO Praha 5 –Hlubočepy

Die Linke, Zittau (politická strana) s vyjádřením: „Zamyslete se! Před nedávnem se v České republice konaly volby do obecních zastupitelstev. Dozvěděli jsme se, že zastupitelé zvolení na kandidátkách KSČM a ČSSD nyní ve městě Duchcov vyjednávají o koalici se zástupci DSSS. Nemůžeme pochopit, jak může být jednáno se zástupci extrémní pravice. KSČM by měla být právě tou stranou, která podporuje mimo jiné hodnoty internacionalismu. Tedy hodnoty, proti kterým nacionalistická a lidem nepřátelská ideologie, zastávaná stranou DSSS, vystupuje.“

Ekumenická akademie Praha (občanské sdružení)

Kofránek Jiří, lékař a vědecký pracovník, dlouholetý předseda a místopředseda ústřední odborné komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace

Kořínková Květoslava, vysokoškolská pedagožka, bývalá poslankyně PČR za ČSSD, bývalá ministryně lidové kontroly

Kotrba Štěpán, sochař, novinář, člen ČSSD

Kubinyi Jozef, lékař, bývalý poslanec PČR a ministr zdravotnictví ČR za ČSSD

Levá perspektiva (občanské sdružení)

Peltrám Antonín, ekonom a odborník na dopravu, bývalý ministr dopravy a spojů ČR za ČSSD

Řezanka Marek, levicový publicista a statistik

Socialistická solidarita (občanské sdružení)

Spojenectví práce a solidarity (občanské sdružení) s vyjádřením: „Pro Spojenectví práce a solidarity je jakákoliv mesaliance s DSSS, šířící xenofobii, nepřijatelná. Poučen minulostí je SPaS rozhodnut vystupovat proti všem formám populismu, které se snaží vytěžit politický kapitál ze současné sociálně obtížné situace.“

Štech Stanislav, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, psycholog, kandidát ve volbách do Senátu v Praze 5 nominovaný ČSSD