Inspirativní setkání levice ze střední a východní Evropy

Od čtvrtka 28. do neděle 31. srpna se na česko-polských hranicích v městě Těšíně odehrálo setkání aktivistů z organizace Krytyka Polityczna (Politická kritika) s podobně smýšlejícími aktivisty z Česka, Ukrajiny, Moldávie, Ruska, Běloruska, Rumunska, Španělska a Itálie. Čtyřdenní program se soustředil na debatu aktuálních politických otázek i na sdílení zkušeností z aktivistické politické praxe.
sm_CSC_0157 copy
Program byl rozdělen do dvou částí, vždy na práci ve skupinách na témata jako jsou rasismus, kultura demokracie, právo na město, strategie a taktiky, gender apod., a na vetší společné diskuse o Ukrajině a možnostech další spolupráce.

Dělící válečná linie

Sporným tématem se stala právě otázka Ukrajiny. Jeden z významných představitelů Krytyky Slawomir Sierakowski totiž před nedávnem zveřejnil v New York Times článek, ve kterém volá po zřízení základen NATO v Polsku a pobaltských státech. Tato pozice nebyla ojedinělá a působila řadu napětí. V debatě se vytvořila ukrajinsko-polská aliance proti alianci česko-ruské. Zatímco ta první hájila válečné akce ukrajinské vlády, ta druhá stála na pozicích protiválečného hnutí s požadavkem, aby byly okamžitě zastaveny boje a vznášely se sociální požadavky Majdanu, které nyní ukrajinská vláda snadno odbývá právě poukazem na válku a provokováním nacionalistických vášní. Kdo je proti válce, tj. protiteroristické operaci, jak se bojové akce oficiálně v Kyjevě nazývají, je agent Moskvy a nepřítel národa.

V takové atmosféře lze rozumět tomu, že představitelé ukrajinské levice jsou skeptičtí vůči možnostem politické akce, ale právě pro tuto atmosféru jsou autentické levicové postoje cenné, zejména pro budoucnost.

Spolupráce

Navzdory úvodní přestřelce se ale podařilo obě pozice v neformální části alespoň částečně přiblížit, byť stále panují neshody. Ty však nebrání tomu, aby se pokračovalo v dalších podobných setkáních, vzájemném informování a spolupráci. První z nich by mohlo být setkání nad dokumentem o osudu levicové kavárny Překrásný nový svět, kterou provozovala Krytyka Polityczna ve Varšavě. Dalšími praktickými kroky je pak přislíbená podpora pro protirasistické akce ve Slezsku, s čím už mají jak polští, tak čeští aktivisté zkušenosti.

Posledním, ale nijak nedůležitým přínosem tohoto setkání byla vzájemná výměna kontaktů, což pomůže v budování sítí mezi Střední a Východní Evropou. To je nutným předpokladem pro obnovu antikapitalistické levice v celoevropském měřítku.