Na vlnách kamene hozeného do vody. Rozhovor s uměleckou skupinou P.O.L.E.

Nedávno se v galerii AMU uskutečnila akce skupiny P.O.L.E. “Na vlnách kamene hozeného do vody”, které se kromě různých osobností z aktivistické a akademické sféry zúčastnilo i několik členů SocSol. O této události, o charakteru a cílech skupiny P.O.L.E. přinášíme rozhovor s jejími členy.

pole4

Co je to P.O.L.E.? Proč a kdy vzniklo?

Pole je uskupením, které na základě různých způsobů tvorby hledá funkční formy spolupráce. V Poli nikdo nemá nějakou výlučnou oblast činnosti, nýbrž se může vzdělávat v každém libovolném odvětví. P.O.L.E. nám umožňuje dělat dnes tohle a zítra tamto, ráno lovit, odpoledne rybařit, večer chovat dobytek, po jídle kritizovat, jak máme právě chuť, aniž bychom se stali lovcem, rybářem, pastýřem nebo kritikem.

Alespoň tak P.O.L.E. definujeme ve svém prohlášení, kterého se snažíme držet. Forma sdružení vznikla v roce 2010 jako výsledek dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými členy, již chtěli dát společným aktivitám nějaký ideový a do jisté míry i komunitní rámec.

 

Co znamená název P.O.L.E.? Kolik má skupina členů?

P.O.L.E. je původně zkratka názvu Prostor Organizované Lokální Entropie.

Význam, který nese slovo pole ve slovanských jazycích – pole, sféra, rámec, a nakonec i v angličtině, tedy pól nebo tyč, se nám taky docela líbí.

P.O.L.E. má v současnosti pět aktivních členů a zhruba dvojnásobek členů, kteří se nepravidelně nějakým způsobem do aktivit zapojují. Naším cílem není budovat širokou členskou základnu, ale fungující buňku.

 

POLE se snaží záměrně vystupovat pod jedinou společnou identitou a členové v rámci skupiny působí anonymně. Jaké k tomu vedou důvody? Nepřináší to s sebou i nějaké komplikace?

Důvodů je více. Když spolupracujeme na některém z projektů, role jsou rozděleny velmi intuitivně. Jsme na to zvyklí a každý si poměrně organicky najde svou funkci. To také často mate lidi mimo skupinu, kteří s námi na něčem dělají. Tím, že jsou hranice skupiny nejasné (sami nevíme kolik členů skupina přesně má) a funkce nespecifikované, tak by nedávalo valný smysl porcovat kolektivní tělo na konci projektu kvůli osobním ambicím vyjádřených podpisem. Přináší to jak výhody tak nevýhody. Nicméně pozitiva převažují.

 

Mohli byste čtenářům přiblížit, jaká akce se odehrála pod názvem „Na vlnách kamene hozeného do vody“ v galerii AMU?

Ačkoli se na sféru umění nechce P.O.L.E. redukovat, těžiště naší členské základny tvoří absolventi uměleckých škol, tudíž vyjadřování v médiu malby, videa, instalace atd. je pro nás přirozené a umíme to snad lépe než například psát texty nebo řečnit. Čas od času jsme jako skupina vyrůstající z tohoto prostředí vyzváni k účasti na výstavě. Právě takovou nabídku jsme využili k uspořádání akce ”Na vlnách kamene hozeného do vody”, která se uskutečnila v galerii Akademie muzických umění. Galerijní prostředí, koneckonců jako kultura obecně, může být místem, kde se různé autentické projevy vzdoru vůči hegemonii neutralizují. My jsme naopak přesvědčeni, že kultura a umění může být místem, odkud se dá jistý druh vzdoru úspěšně vést. Snažíme se o tuto variantu. Zda a do jaké míry se nám to daří, nemůžeme sami zhodnotit.

 

Jaký měla tato akce cíl, jaké měla nést poselství?

Akce měla fiktivní rámec, obsazení televizního studia v blíže neurčené revoluční době. Společně s přizvanými hosty – okupanty studia,  jsme se ve formátu živého vysílání (v našem případě vysílání pouze na televizi do druhé místnosti galerie) snažili přijít na to, zda a jakým způsobem ke společenské změně přispěje provoz centralizovaných a v lecčems možná dnes zastaralých veřejnoprávních médií, jež jsme najednou v rámci této fiktivní události měli v rukou. Zda jdou tato média proměnit, nebo zda není lepší vysílání v nové revoluční době raději ukončit.

 

Jak hodnotíte účast účinkujících, co Vás zaujalo, co překvapilo?

Překvapila nás vyšší míra realismu, než kterou jsme očekávali. Myslíme, že se alespoň homeopaticky podařilo navodit atmosféru adrenalinu, euforie a zmatku provázející (alespoň tak dalece, jak si dovedeme představit) skutečné události tohoto tipu, i když jsme s něčím takovým vůbec nepočítali. Nějakým způsobem mluvíme s přáteli, jinak na přednášce a specifickým způsobem uvažujeme, mluvíme-li, jednáme-li v obsazeném televizním studiu. Někdy i malá změna rámce, třebaže za pomoci fikce, může s něčím, co jinak známe, trochu zatřást, a to se pak složí o poznání jinak (a nebo také ne). Mezi překvapivé reakce patří například interpretace některých návštěvníků, kteří sledovali živé vysílání, ale domnívali se, že jde o nyní objevený a prezentovaný záznam z roku 1989.Této dekádě ostatně odpovídala videotechnika, kterou jsme používali.

 

Jaké další akce skupina P.O.L.E. připravuje?

Nejbližší aktivitou POLE bude dubnová výstava v Brněnské galerii U dobrého pastýře. Tam budeme prezentovat zčásti výzkumný, z části autorský projekt, jenž má představit formát dopisu jako hraničního – aktivistického média, který reflektuje osobní postoje a vize pisatelů.

Další aktivity budou spojeny s naší intervencí v polské post industriální oblasti – polské Slezsko, zahrnující uhelné město Bytom a místní galerii Kronyku.

pole

www.polebyro.org

Videozáznam akce Na vlnách kamene hozeného do vody bude brzy k dispozici mimo jiné na našich webových stránkách socsol.cz 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.

S díky
Vaše redakce