Předvolební minirozhovor s Janem Kellerem

Jaké vidíte možnosti pro upevnění sociálního státu na území EU? Jaké aktivity občanů jsou k naplnění tohoto cíle potřebné? Co tento cíl ohrožuje?

Hodně záleží na výsledcích voleb do EP. Pokud opět zvítězí neoliberální proud, čeká nás další politika škrtů a postupné privatizace jednotlivých částí veřejného sektoru. Pokud zvítězí levice, pořád existuje nebezpečí, že couvne pod tlakem finančních institucí od svých programů a bude pokračovat v politice pravice. Jak ukázala rekordní volební neúčast v našich volbách, aktivity občanů jsou na historickém minimu. U některých převládá nezájem, u jiných pocit zbytečnosti a znechucení politikou. Obojí neoliberálům báječně nahrává.

Jak v žhavé současnosti jako sociolog hodnotíte postavení středních tříd a chudších vrstev na území států EU?

To je hodně komplexní otázka. Zjednodušeně lze konstatovat, že každý pátý obyvatel EU žije na hranici bídy, anebo už se ocitnul pod ní. Velké části středních vrstev příjmově stagnují a jsou ohroženy sestupem. Do značné míry to má generační rozměr. I když v různých zemích je situace poněkud odlišná, velká část potomků středních vrstev bude mít problémy s udržením životní úrovně svých rodičů.

Jak hodnotíte dosavadní postup EU při řešení řecké krize? Jak případně hodnotíte činnost Trojky,která se na řešení této krize rozhodujícím způsobem podílela?

Příčiny krize se neřeší, takzvané řešení spočívá hlavně v tom, že se dohlíží, aby banky získaly zpět své peníze, které Řecku půjčily. O neblahém dopadu na obyvatele Řecka vědí snad všichni. O tom, co to udělá s politickým vývojem této země, nevíme zatím vůbec nic. V podobných situacích masového zbídačení hrozí často nástup ultrapravice. Trojku něco takového nezajímá, té jde jenom o vyrovnání bilance pomocí škrtů na straně výdajů.

Jaký postup by EU v současnosti po volbách měla zvolit, aby to bylo skutečně prospěšné pro střední a chudší vrstvy?

To se, jak doufám, dozvím od kolegů z obou levicových frakcí. Tedy v případě, že se do EP dostanu. V průměru jsou radikálnější než naše levice, takže se těším, co se od nich dozvím.

Jak hodnotíte možnosti řešení ukrajinské krize a jak by měla EU napomoci k řešení této krize?

Jako nejschůdnější vidím federalizaci země s velkou mírou samostatnosti jednotlivých částí. Evropa by měla podmínit svoji hospodářskou pomoc konáním voleb do parlamentu pod mezinárodním dohledem. V každém případě by Ukrajina měla sloužit jako most mezi Evropou a Ruskem, nikoliv jako minové pole.

Jaké změny vyžaduje současné školství?

Na to se ptejte lidí, kteří za obrovské peníze během posledních dvou desetiletí naše školství reformovali a reformovali až do současné zoufalé podoby.

Jaké jsou v současné hospodářské a sociální situaci šance pro řešení problémů životního prostředí?

Mizivé. Máme sice hned dvě ekologické strany, ale žádnou skutečně ekologickou politiku. Dokonce si myslím, že o ni není ani mezi politiky, ani mezi veřejností zájem.