Vyšla Solidarita č.93-95

OBÁLKA.tif_1000px

autor obálky: Vasil Artamonov

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Po delší odmlce jsme zpět s novým vydáním podzimní Solidarity. Důvodem této odmlky byla složitá restrukturalizace redakce, jejíž formát byl pro další vydávání našeho časopisu neudržitelný. Proto Vás prosíme, přijměte naši omluvu za tento výpadek, a vězte, že tato výluka pomohla dostat práci na Solidaritě na novou, lepší úroveň. Jsme přesvědčeni, že se tento progres projevuje již v obsahu tohoto čísla, přestože svým formátem výjimečně pokrývá rozsah čísel 93-95 z důvodů, jež právě zazněly.

S proměnou redakce přichází i nenásilná proměna koncepce Solidarity. Časopis se od nynějška bude zaměřovat více na texty teoretičtějšího charakteru, analýzy současného dění doma i ve světě, historické analýzy, podrobné rozhovory s osobnostmi jak z aktivistických, tak z uměleckých a teoretických oblastí apod. Co se týče reportáží, aktualit, kratších textů atd., ty můžete nadále nacházet na našem webu www.socsol.cz, jenž je adekvátním médiem tomuto typu informací.

V zevrubném rozhovoru s novinářem Petrem Uhlem, který vedli Dominik Forman a Štěpán Tesař, se dočtete mimo jiné o jeho názorech na současný společenský systém, minulý režim, Chartu 77 a události kolem roku 1968.

Dále Vám v rubrice Domácí nabízíme rozhovor Filipa Vidimského s romskou aktivistkou Ivanou Mariposou Čonkovou o letošním ročníku akce Roma Pride, o aktivitách romských organizací a možné politizací Romů.

Ilona Švihlíková rozebrala ve svém příspěvku problematiku chystaných transatlantických dohod TTIP a TTP a jejich možné negativní dopady na společnost v kontextu volného trhu.

Ze zahraničních témat Vám přinášíme podrobnou reportáž Jana Májíčka z ukrajinské konference o tamější krizi. V textu se např. dozvíte kritické názory levicových aktivistů, mj. Ilji Budraitskise, s nímž již byl v jednom z našich předešlých čísel přeložen a otisknut rozhovor.

Adéla Jurečková přeložila článek německého autora Floriana Wildeho Vztyčme vlajku za Kurdy, jehož leitmotivem je odpor západních velmocí uznat největší sílu v boji proti Islámskému státu, Strana kurdských pracujících, jako legitimní.

Posledním tématem zahraniční rubriky jsou studentské protesty v Hongkongu, které propukly v září tohoto roku. Studenti se postavili proti tamějšímu vlivu čínské vlády. Autorem článku je Vítězslav Lamač.

Hlavním těžištěm podzimní Solidarity je téma kapitalismu jakožto systému, který spěje neodvratně ke svému konci. Argument pro toto tvrzení a způsob, jakým se tak děje, můžete nalézt v rozsáhlé hloubkové analýze Wolfganga Streecka s názvem Jak skončí kapitalismus?, kterou pro náš časopis přeložil Antonín Hořčica.

Pavel Dvořák pokračuje ve svém textu Marxismus a (nebo) existencialismus v kritice Sartrovy filosofie z teoretických pozic marxismu.

V podzimní Solidaritě rovněž naleznete dvě recenze, jednu esejistického charakteru od Tomáše Uhnáka, týkající se filmu s Noamem Chomskym Je muž, který je vysoký, šťastný?, druhou, ve které Vám Matěj Metelec přiblíží knihu Zygmunta Baumana a Davida Lyona Tekutý dohled.

V kulturní rubrice se můžete těšit na rozhovor mezi umělcem a aktivistou Pavlem Karousem a Dominikem Formanem o problematice umění ve veřejném prostoru dnes a jeho porovnání s minulým režimem.

Tipy neviditelné ruky trhu od Štěpána Tesaře představí další pokračování příkladu mafiánských praktik podnikatelů z 90. let v osobě lihové bosse Radka Březiny.

Opět nechybí již tradiční rubriky Z dějin třídních bojů Martina Churáně a pokračování překladu knihy Tonyho Cliffa, kterému se dlouhodobě věnuje Vítězslav Lamač.

Inspirativní čtení Vám přeje Vaše redakce.