Až 2000 lidí proti strachu a rasismu

CUCke_5UcAAesI1

Autor: Petr Brož

Dne 17.11. proběhla uspěšná demonstrace spolupořádná platformou Zleva proti xenofobii, jejíž součástí je i Socialistická solidarita. Akce začala na Náměstí Míru, kde proběhlo několik projevů, včetně příspěvku, který představil právě nově vzniklou platformu Zleva proti xenofobii.

Následně se až dva tisíce lidí vydaly pochodem na Albertov, kde zazněly další projevy. Promluvili zástupci Anarchistické federace, platformy Zleva proti xenofobii a Socialistické solidarity. (Plný text projevu zveřejňujeme zde).

Policie nás nepustila dále směrem k Zemanově demonstraci, ač jsme měli trasu řádně nahlášenou. Naopak během celé trasy pochodu docházelo z její strany k opakovanému zdržování a snahám o vyprovokování konfrontace. Příkladem může být nesmyslné zadržení účastníka demonstrace, který v ruce držel zapálenou dýmovnici.

Přes tyto kroky policie došel průvod až na Václavské náměstí, kde se setkal a pozdravil s většinově pravicovými odpůrci xenofobie. Na demonstraci nazvané Setkání dobré vůle zazněly projevy mimo jiné Zleva proti xenofobii, Jana Vrobela a Studentského hnutí za solidaritu, což je iniciativa studentů, pořádajících besedy s dobrovolníky i odborníky o okolnostech současné migrace.

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •