Proti demonstraci vojenské síly USA!

Proti demonstraci vojenské síly USA!

V sobotu 28.3.2015 se na Václavském náměstí sešlo zhruba 1200 demonstrantů na protest proti průjezdu a čtyřdennímu setrvání amerického konvoje na území ČR.

Tanks-no-Thanks-03
Na demonstraci proti konvoji USA se sešlo více jak tisíc lidí! (zdroj pressenza.com)

Na pódiu se vystřídalo několik řečnic a řečníků z různých protiválečných organizací a hnutí i politických stran. Shodně zaznívalo, že demonstrace síly vojsk USA na našem území je za současné geopolitické situace zbytečným řinčením zbraněmi a posouváním Evropy blíže k válečnému konfliktu.

Silným heslem, které spojovalo jak demonstranty, tak řečníky, byl požadavek vystoupení České republiky z NATO. NATO je mezi protiválečnými aktivisty vnímáno jako pozůstatek studené války, kdy hrálo úlohu opozice k paktu Varšavské smlouvy. Nyní je spíše nástrojem k ozbrojenému prosazování zájmů Spojených států namísto obrany členských zemí.

Dále byla jednohlasně kritizována vláda ČR, která bez sebemenších rozpaků průjezd a setrvání konvoje USA schválila.

Většina protiválečných aktivistů se ani nijak neztotožňuje se současným ruským režimem, ani nepodporuje Vladimíra Putina. Pouze odmítají podílet se na válečných manévrech USA. Většina médií, včetně veřejnoprávní České televize, se však snaží všechny odpůrce až hystericky a absurdně diskreditovat jako ruské špiony a fanatické milovníky Kremlu.

„Objektivitu“ zpravodajství ilustruje reportáž ČT ze shromáždění, ve které je akce popisována, jako kdyby na Václavském náměstí demonstroval stejný počet odpůrců i příznivců konvoje (zde). Kdo na akci byl, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že demonstrantů proti konvoji USA bylo zhruba desetkrát více než jeho podporovatelů, kteří v počtu zhruba sta lidí na Václavské náměstí rovněž dorazili.

Demonstrace sehrála důležitou roli vzhledem k mediální masáži, jejíž intenzitě jsme v posledních několika dnech vystaveni a která vykresluje setrvání armády USA na našem území jednostranně, obdivně a nekriticky.

Stanovisko SocSol k průjezdu konvoje zde

Video z demonstrace zde