Žádné jednotky USA na území ČR!

Žádné jednotky USA na území ČR!

Prohlášení Solidarity k průjezdu vojsk USA územím ČR.

Mezi dny 29.3. – 1.4.2015 mají napříč územím České republiky projet vojenské jednotky USA. Jak sdělila vláda ČR a média, tento průjezd amerických ozbrojených sil bude cílenou veřejnou demonstrací vojenské síly USA na našem území v rámci operace Atlantic Resolve, při které uskuteční armáda USA vojenské manévry a akce po různých zemích Evropy, aby tak ukázala sílu a připravenost k boji.

My, jakožto revoluční socialisté, ostře odmítáme tuto, jakožto i každou další demonstraci vojenské síly USA na našem území. Vede nás k tomu několik důvodů.

Manévry, přehlídky a demonstrace vojenské techniky v situacích, kdy se napětí mezi státy stupňuje, mají nutně výhružný charakter. Takovou situací je jednoznačně válka na Ukrajině, kde se své zájmy snaží stejně nevybíravě prosadit jak Rusko, tak USA a EU. Za těchto okolností je demonstrace vojenské síly USA na našem území dalším vyhrocováním tohoto konfliktu a pošlapáváním snahy řešit ho mírovou cestou, neboť se jedná o jasný signál východu Ukrajiny a Rusku, že armády USA a NATO jsou odhodlány se do konfliktu zapojit. Lokální válka uvnitř jednoho státu může tímto způsobem přerůst ve vojenský střet, který nemá od konce studené války obdoby.

Válečná situace přináší prospěch především válečnému kapitálu. Oligarchové a vlastníci zbrojařských firem se na válce ještě více obohatí, kdežto pracující lidé budou umírat. Národní bezpečnost, západní styl života a demokracie jsou jen prázdná slova, která mají přesvědčit pracující a neprivilegované lidi, aby podporovali tyto válečné hry a v krajním případě umírali za cizí zájmy. To odmítáme!

Odmítáme postoj vlády ČR, která se jednoznačně staví na stranu USA a NATO. Vlády evropských zemí dlouhodobě ukazují neschopnost se vojensky a geopoliticky osamostatnit od zájmů USA. V žádném případě ale nepodporujeme válečná dobrodružství evropských států, která mají stejně tragické důsledky, jako jsou ty americké.

Režimy v USA, v Rusku i v EU považujeme za nepřijatelné. Jsou ovládány hrstkou mocných politiků a úředníků v zájmu kapitálu a na úkor drtivé většiny lidí, a to za pomoci silného policejního aparátu. Odmítáme se přiklánět na jednu nebo druhou stranu. Stojíme na straně pracujících, neprivilegovaných, vykořisťovaných. Náš postoj by se dal shrnout do hesla: Ani Washington, ani Moskva, ale mezinárodní socialismus! Přesto nemůžeme ignorovat skutečnost, že konflikt na Ukrajině byl vyprovokován snahou rozšiřovat sféru vlivu USA a EU směrem na východ.

Byť je Česká republika členským státem NATO, její vstup nebyl předmětem celostátního referenda a lidé v ČR tak nikdy nemohli rozhodnout, zda chtějí do NATO vstoupit. Sociálně demokratická vláda tím tehdy zradila své předchozí postoje, ve kterých se k referendu hlásila. Stejně tak se dnes svou tragickou neschopností a automatickým souhlasem se vším, co z NATO přijde, řadí mezi ty, kteří nesou bezprostřední politickou odpovědnost za zhoršování bezpečnostní situace v Evropě.

NATO považujeme za pozůstatek studené války. S rozpuštěním Varšavské smlouvy mělo zaniknout i NATO. Jeho dnešním účelem je pod falešným pláštěm obrany svobody a demokracie prosazovat vojenskými intervencemi zájmy amerického kapitálu a tak ohrožovat mír. Jsme pro vystoupení ČR z NATO!

Jakožto mezinárodní socialisté, kteří se v první řadě stavějí na odpor proti válkám za cizí zájmy, vyzýváme k protestu proti demonstraci americké vojenské síly na našem území!

Přidejte se k protestu proti průjezdu vojsk USA v sobotu 28.3.2015 od 15:00 na Václavském náměstí!