Žádný člověk není ilegální, zaznělo před detenčním centrem

drahonovice_2015Dnes proběhl v Drahonicích u detenčního centra protest na podporu uprchlíků. Na 80 odpůrců represivního zacházení s migranty procházejícími přes území ČR přijelo autobusem či vlastní dopravou do obce Libyně, odkud se vydalo na pochod. Cestou nás doprovázela živá hudba.

Na místě proběhlo několik proslovů jak z řad Iniciativy Ne rasismu, tak od jednoho z uprchlíků, kterému byl nedávno přiznán azyl. Projevy směřovaly zejména ke kritice hranic a to nějen těch státních, ale i sociálních. Během skandování vyšli někteří ze zadržovaných uprchlíků na dvůr a na skandování odpovídali.

Z krártké konverzace (křikem na vzdálenost několika desítek metrů se domlouvá špatně) vyplynulo, co se obecně ví: zadržovaní utíkají před válkou, v ČR být nechtějí a nechápou, proč je zde náš stát zadržuje.

I když je jasné, že takovéto symbolické protesty uprchlíkům přímo nepomohou, bylo znát, že vyjádření solidarity oceňují. Nezbývá než doufat (a zároveň se o to rázně zasadit), že se politika ČR vůči migrantům změní k lepšímu.