Zastavme společně islamofoby a rasisty

letak_15_07_18Níže uvídáme text letáku, který jsme rozdávali na demonstraci 18.července v Praze.

České společnosti hrozí, že se nechá pohltit vlnou hysterie v souvislosti s přijímáním uprchlíků. Tato hysterie je hned z několika důvodů neopodstatněná. Předně není současná situace ničím nová. Evropa i ČR za poslední dobu zažily srovnatelné i větší přílivy imigrantů. V rámci současných uprchlických vln také evropské státy zdaleka nepřijímají většinu uprchlíků (například Turecko přijalo 1,8 milionu syrských uprchlíků, Libanon 1,2 milionu, Jordánsko 628 000).

Vojenské intervence

Existence uprchlíků má své příčiny. Ti, kteří systematicky vyvolávají strach, však nabízejí falešná řešení: více represe, zavírání hranic a naposledy také zbavení práv všech, co se uprchlíků zastávají. Země, ze kterých k nám lidé utíkají, jsou zmítány válečnými konflikty a extrémní ekonomickou nouzí. Nic z toho se nestalo jen tak. Například rozvrat v regionu, kde nyní působí Islámský stát, je těžko myslitelný bez americké invaze do Iráku za podpory některých evropských zemí. To samé platí pro intervence v zemích severní Afriky, jako je například Libye. Česká republika ústy svých představitelů tyto intervence podporovala nebo tolerovala. Proto nesou i české vlády spoluzodpovědnost za tragické osudy milionů lidí, jejichž malá část se snaží z onoho “pekla na zemi” utéct. Politika vojenských intervencí musí skončit.

Korporátní globalizace

Nejsou to však jen vojenské intervence, které dlouhodobě vrhají miliony lidí do chudoby. Pokračující korporátní globalizace, která je určujícím rysem současného kapitalismu, zajišťuje levnou pracovní sílu, a tím pádem vysoké zisky, nejrůznějším světoznámým značkám. Příkladem může být pád textilní továrny na předměstí bangladéšské Dháky v roce 2013, při němž zahynulo 1129 lidí a dalších 2515 bylo zraněno. Dělníci v této továrně vydělávali průměrně 1600 Kč za měsíc a vyráběli textil, který putoval do Evropy i USA. Dokud bude toto extrémní vykořisťování trvat, budou před ním lidé utíkat. Měli bychom donutit naše vlády, aby jim nabídly svou pomoc a zároveň, aby přijaly opatření, která výrobu a dovoz takového zboží zastaví.

Vytvořme silné hnutí

Z vyvolávání strachu z přistěhovalců chtějí profitovat různí politici a samozvaní vůdci. Lidé jako Tomio Okamura, Jana Volfová, Adam B. Bartoš nebo Martin Konvička se snaží svými nenávistnými vystoupeními získat pozornost a případně i politický vliv. Stejně se chová i extrémní pravice jinde v Evropě. Ačkoliv se zatím jedná spíše o podvodníky a amatérské eskamotéry, nesmíme vliv jejich nenávistné propagandy podceňovat. Živí se skutečnou frustrací a strachem lidí z budoucnosti. Hospodářská krize a neoliberální reformy zaútočily na životní úroveň většiny obyvatel. Sociální služby, zdravotnictví a politika (ne)zaměstnanosti je stále nedostatečná a v mnoha případech trestá chudé a potřebné. Rasisté tak mají příležitost obrátit oprávněný hněv chudých proti ještě chudším. To jim nesmíme dovolit. Proto vyzýváme všechny, aby se zapojili do hnutí proti rasismu a islamofobii.

Požadujeme:

  • přehodnocení dosavadní přísné imigrační politiky ČR, uprchlíci jsou vítáni i s rodinami
  • snížení rozpočtu na armádu a moratorium na jeho zvyšování; žádné zahraniční vojenské mise
  • rozšíření sociálních a integračních programů; žádná ghetta ani vyloučené lokality
  • posílení prostředků na záchranné operace ve Středozemním moři; obnovení operace Mare nostrum, zastavení operace Triton
  • důslednou hospodářskou pomoc postiženým zemím bez likvidačních podmínek MMF a SB apod.; zavést fair trade jako mezinárodní standard

 

Letáka ke stažení v PDF