Solidarita č. 100 v prodeji!

solidarita_obalka_100Vážená čtenářko,
vážený čtenáři

Solidarita, jež se Vám dostala do rukou, je něčím výjimečná. Jedná se totiž o sté číslo tohoto periodika, jehož kořeny nacházíme už v raných devadesátých letech. Solidarita tu s námi bojuje za spravedlivější svět již úctyhodných 24 let. Abyste si mohli lépe představit vývoj, který za tu dobu časopis urazil, připravili jsme pro Vás malou pozornost v podobě výtisku prvního čísla Solidarity (tehdy ještě s názvem Internacionála), který naleznete uprostřed tohoto čísla. O historii časopisu se pak můžete dozvědět více v textu Martina Šaffka a Jana Májíčka.

Nejdůležitějším tématem potřebným v současné době akcentovat je chystaná transatlantická dohoda mezi Spojenými státy, Kanadou a Evropskou unií – TTIP. Byť tato smlouva, pokud bude schválena, ovlivní v míře doposud nepředstavitelné životy drtivé většiny Evropanů, širší česká veřejnost o ní zatím mnoho neví. Je to jednak zapříčiněno polotajnými mechanismy příprav smlouvy, jednak nezájmem veřejnoprávních médií o tomto tak zásadním tématu informovat. Důležitý je společný celoevropský odpor proti TTIP – celoevropská petice, která má za cíl nasbírat dva miliony podpisů ve všech členských zemích, a koordinované demonstrace. Jedině společným tlakem zdola na politické elity, které o smlouvě rozhodnou, můžeme jakožto Evropané tuto hrozbu odvrátit. O TTIP a jejích dopadech na naši společnost se dočtete v článcích Tomáše Tožičky a Tomáše Uhnáka.

Před několika týdny rozvířil společenské a mediální vlny průjezd amerického konvoje územím ČR. Mainstreamová média, především pak veřejnoprávní Česká televize, napnula veškeré úsilí k marginalizaci jeho odpůrců a naopak k servilní adoraci jeho příznivců. Socialistická Solidarita odsoudila tento demonstrativní akt vojenské síly. Naše stanovisko, které zaznělo na demonstraci, na niž dorazilo slušných 1200 účastníků, naleznete uvnitř tohoto čísla.

Novým fenoménem, který v posledních týdnech a měsících zasáhl některé etablované politické strany, je vytváření vnitřních levicových platforem. Zda-li se rodí síly, které by se v ČSSD a Straně zelených dokázaly postavit na odpor politickému oportunismu a osobnímu prospěchářství, jež je inherentně spjato s parlamentní demokracií, ukáže až čas. Projekt Zelené re:vize Vám ve svém textu představí Sára Vidímová.

Dále se při četbě Solidarity můžete těšit na hloubkovou teoretickou analýzu příčin vzniku Islámského státu nebo na autorskou esej Jana Smutného o politickém charakteru hollywoodské produkce. Za zmínku stojí rozhovor s alternativní ekonomkou Naďou Johanisovou a druhý s řeckým aktivistou Steliosem Michailidisem. V Solidaritě mimo to naleznete mnoho dalších zajímavých příspěvků, které rozhodně stojí za přečtení.

Inspirativní četbu Vám přeje Vaše redakce.

PS: Se stým číslem přichází i změna číslování. Nově bude dvouměsíčník Solidarita číslován pouze jedním číslem, neboť se nejedná o dvě spojená vydání, ale o jedno dvouměsíční číslo. Děkujeme za pochopení.