Jen pokud se zbavíme strachu z budoucnosti, zbavíme se rasismu

Marie_6.2.2016Projev Marie Lukáčové z demonstrace 6.2. 

Rasismu a xenofobie jsou jedním z projevů současného systému, globálního kapitalismu.

Uprchlíci prchají před válkami, které jsou buď rozpoutávány, anebo alespoň přiživovány světovými velmocemi. Je jedno, jestli zeměmi Západu nebo Východu.

Jak vzniklo Arabské jaro? Byla to vzpoura proti tamním nedemokratickým režimům. Ty byly podporovány Západem. Mubbárakova Národně demokratická strana byla po dlouhá léta členkou stejné mezinárodní sítě jako česká sociální demokracie.

Arabské jaro byla rovněž vzpourou proti nesnesitelným sociálním podmínkám, které vznikly privatizací průmyslu a neřešením nezaměstnanosti. To vše za potlesku Mezinárodního měnového fondu, který už zmíněný Egypt chválil za pokrok v reformách.

Stejně tak jih Evropy je zmítán hlubokými sociálními nerovnostmi. Obrovský státní dluh Řecka nebyl vyřešen. Nezaměstnanost mladých ve Španělsku nevyřešena. Hospodářské problémy Itálie přetrvávají.

Česká republika jako by byla z nejhoršího venku, ale není to pravda. Stále je zde mnoho chudých nebo těch, kteří jsou od chudoby vzdáleni jen krůček. Navíc jsme ze všech stran přesvědčováni, že kdo chce, může být úspěšný. Ti co to nedokáží, se jen málo snažili a za svoje mizerné životy si tak mohou sami. Tolik převládající neoliberální ideologie.

Následná frustrace těch, kterým posledních 25 let nic moc nepřineslo, se pak obrací jinam. Zde je prostor pro podvodníky jako Bartoš, Konvička a Okamura. Ti se snaží vyvolat v lidech dojem, že existuje smrtelné ohrožení poslední jistoty, kterou mají. Tím, co je ohroženo, není podle těchto podvodníků nic jiného, než český národ a budoucnost Evropy. Lež a manipulace jsou jejich zbraně.

Jen se podívejte na Frankfurt, Kolín a jiná města, volají na nás. Hrůzy už jsou u našich dveří! Vždy je potřeba se stavět proti všem formám útlaku. Rasismus i sexismus jsou nepřijatelné. Poslední zprávy ale dokládají, že silvestrovské útoky nemají s aktuální uprchlickou vlnou nic společného. Fakty se ale islamofobové  nezatěžují.

Čelíme největší výzvě v otázce rovnosti a demokracie od druhé světové války. V této době člověk nemůže být neutrální. Připomeňme si slova teologa Martina Niemöllera, jednoho z odpůrců nacismu:

Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.
Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.
Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.
Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.“

Podívejme se do okolních zemí. Nacionalistický autoritář v Orbán v Maďarsku, ultrakatolická konzervativní vláda v Polsku, populistický rasismu Fica na Slovensku, Francie a nárůst preferencí LePenové, islamofobní a rasistická PEGIDA a Alternativa pro Německo v Německu, Rakousko a nárůst preference tamních Svobodných. Vítězství těchto stran a uskupení by bylo pro Evropu tragédií.

Ostatně není náhoda, že program Bloku proti islámu píše pravicový sociolog Hampl. Tváří se, že jsou protisystémovou alternativou. Není tomu tak. Jejich program, nejen že nic nevyřeší, ale zbaví nás navíc řady demokratických práv. Právo a pořádek neznamenají spravedlnost.

Musíme se rozhodně stavět všem projevům rasismu a xenofobie. Zároveň musíme bojovat za větší rovnost a lepší životní podmínky pro všechny. Jenom společnost, která se dokáže postarat o svoje důchodce, nabídnou lidem důstojnou práci a smysluplnou budoucnost, se může vypořádat s rasisty a xenofoby. Pokud zde bude strach z toho, co přinese příští den, vždy tu budou podvodníci, kteří se toho budou snažit využít.

Naší zbraní je solidarita!