Feminismus žije! Prahou prošel karneval proti fašismu

V sobotu 12. 3. odpoledne prošel centrem Prahy průvod s názvem Feminismus žije! Karnevalem proti fašismu. Přibližně osmdesát lidí se nejprve sešlo na náměstí Republiky, odkud se pak vydalo pochodem pražským centrem až na Václavské náměstí, kde byla akce ukončena. Akce měla za cíl vyjádřit nesouhlas se zneužíváním feministických témat krajní pravicí a konala se v návaznosti na podobné demonstrace v Kolíně nad Rýnem, Berlíně a Lipsku.

01

Na náměstí Republiky zazněl nejprve projev jménem Feministické společnosti Univerzity Karlovy, která akci svolala. Ten ostře kritizoval reakci politiků na sexuální útoky, jež se v minulých měsících odehrály v některých německých městech, a zejména pak metody krajní pravice, která se zajímá o ženská práva pouze v té míře, v jaké to může posloužit jejich rasistické agendě.

Další projevy se pak věnovaly obecnějším feministickým tématům a vyzdvihovaly, proč je feminismus stále aktuální. Patriarchát, který je v naší společnosti pořád ještě velmi silně zakořeněn, omezuje naši svobodu, když nás nutí podřídit se striktně definovaným genderovým rolím.

Po skončení projevů se celý průvod vydal za zvuků hudby na pochod přes Ovocný a Uhelný trh až do Spálené ulice a následně pak Vodičkovou ulicí do spodní části Václavského náměstí. V čele průvodu byly transparenty hlásající „Feminismem proti fašismu“ a „Potřebujeme feminismus“. Střídavě se tančilo do rytmu hudby a vyvolávala hesla jako například „feminismus žije, boj pokračuje“ nebo „patriarchát tu nemá místo“.

02

Reakce okolí byly podle očekávání velmi různé. Zatímco početné skupinky turistů procházející historickým centrem Prahy se dívaly většinou se zájmem a leckteří jednotlivci nám dali najevo svoji podporu, místní se ve většině případů dívali nevraživě, v několika případech na nás pokřikovali. I zde se ale našly výjimky, jako například starší paní, která nám s úsměvem zamávala.

V dolní části Václavského náměstí se pak odehrála závěrečná část celé demonstrace. Zaznělo opět několik projevů. Bylo upozorněno na skutečnost, že násilí na ženách existovalo v Evropě již dávno před příchodem uprchlíků a současná situace je tak pouhou snahou zneužít toto téma k dalšímu rozdělování společnosti. Kritizováno bylo současné protiislámské hnutí a zejména pak jeho „ženská“ frakce Naštvané matky, jejíž existence ukazuje, že žena je v pojetí krajní pravice hodna respektu a práva na vlastní názor pouze pokud je matkou.

Promluvil také zástupce iniciativy TOP B3rlin se zdravicí z demonstrace v Kolíně nad Rýnem. Zdůraznil, že cíle feministického hnutí 60. a 70. let ani zdaleka nebyly naplněny a je proto potřeba bojovat dál. Zároveň je ale třeba spojit boj za ženská práva s bojem za práva dalších utlačovaných skupin a proti globálnímu kapitalismu, a vytvořit společnost založenou na rovnosti a spravedlnosti, protože svoboda jedněch nemůže existovat bez svobody druhých. Akce byla zakončena vystoupením rapperky Potmě.

Během posledních několika měsíců jsme byli svědky toho, jak se příslušníci krajní pravice, ale i podstatná část politického mainstreamu, snažili vytěžit téma sexuálního násilí k ospravedlnění své rasistické rétoriky. Včerejší akce měla za cíl říci těmto pokusům jasné NE. Tito lidé, kteří se dnes ohání ochranou žen, znovu a znovu ukazují, že ve skutečnosti sami nerespektují ženy o nic víc než ti, proti kterým brojí – ať už se jedná o vyhrožování znásilněním dobrovolnicím, které pomáhají uprchlíkům, paternalistické řeči o ochraně „našich žen“, jako bychom jim snad patřily, nebo bagatelizaci sexuálního násilí, kterého se dnes a denně dopouštějí „bílí“ Češi.

Včerejší demonstrace ukázala, že jsou tu lidé, kteří si nenechají tento stav věcí líbit, a jsou ochotní bojovat za pravý smysl feminismu. Feminismus je hnutím za práva utlačovaných, a jako takový je vždy v zásadní opozici vůči dalším formám sociálního útlaku, ať už jsou jeho oběťmi příslušníci etnických menšin, lidé odlišných vyznání, sociálně vyloučení, nebo kdokoliv jiný. Feminismus vždy byl a vždy bude antifašistický.

03