Nová Solidarita k dostání!

solidarita_106_obrVážená čtenářko,
vážený čtenáři,

poslední měsíc se nesl ve znamení demonstrací. Demonstrovalo se v reakci proti sprejerskému útoku na pražské hate free kavárny, proti daňovým rájům, proti nenávisti a xenofobii. Vzedmutí aktivismu v poslední době nám dokázalo vyjevit několik podstatných skutečností. Rozumnější liberálové byli nuceni si zvyknout, že aktivistická levice tvoří jádro odporu proti fašizujícím společenským tendencím již nějakou dobu a pokud mají mít tyto snahy smysluplné celospolečenské výsledky, budou s ní muset držet krok. Zarytější „extremisté středu“ však byli zděšeni rudým transparentem, který si naše organizace dovolila přinést na demonstraci Praha se nebojí, kterou sama pomáhala organizovat, a tak po sociálních sítích hystericky šířili skutečně naivní ideologické klišé, že komunismus je stejné zlo jako fašismus. V politickém boji je zkrátka zapotřebí oddělit zrno od plev a odstraňovat sektářství na té, nebo oné straně.

Nutno podotknout, že se nám to začíná dařit. Společné aktivity, na kterých dokáží spolupracovat socialisté, mladí zelení, feministky, rozumnější z anarchistů a liberálové začínají být pravidlem. Významnou úlohu v tom hraje zastřešující iniciativa Zleva proti xenofobii, ve které figurují zástupci zmiňovaných skupin (až na liberály, pochopitelně). Za všechny akce jmenujme demonstraci na 1. máje, jež dokázala naznačit směr spolupráce, kterým by se mohl zárodek nového levicového hnutí ubírat.

Proti fašistickým, nenávistným a xenofobním silám, jež bují především díky existenční nejistotě značné části obyvatelstva (což je ryzí vlastností kapitalismu), je totiž zapotřebí vystupovat v co nejširších koalicích, aby mohl být takový boj veden úspěšně. V opačném případě nebude stát v cestě nahnědlým proudům a jejich rostoucí intenzitě nic, co by je dokázalo zastavit.

V aktuálním čísle Solidarity se můžete těšit na analýzu krize EU, rozhovor s Ateliérem bez pedagoga, rozbor směšného postoje xenofobů hájících ženská práva a mnoho dalšího.

Obohacující zážitek z četby Vám přeje
Dominik Forman
(šéfredaktor)