Program BPI sluníčkářskou optikou

Docent entomologie Martin Konvička s velkou pompou oznámil svou kandidaturu v krajských a následně i parlamentních volbách. Trošku zapadlo, že jeho hnutí před pár měsíci představilo jakýsi pokus o komplexní program, ve kterém se vyjadřuje nejen k problému imigrace.

ilustrace Marek Tischler

ilustrace Marek Tischler

Konvičkův Blok proti islámu se snaží před veřejností vystupovat jako spolek demokraticky a umírněně smýšlejících občanů, nikoliv zfanatizovaných občanů.

Nechme teď stranou, že se mu to vůbec nedaří (stačila série oprsklých Konvičkových komentářů na facebooku a celá neextrémistická image byla ta tam). V případě jeho programu lze říct, že na první pohled ještě nejde o nic zjevně fašistického.

Stačí si srovnat nápady konvičkovců s akčním plánem Národní demokracie pro řešení uprchlické krize (http://narodnidemokracie.cz/akcni-plan-pro-reseni-migracni-krize-v-cr/). Bartošova parta jde na věc zostra, kašle na jakékoliv ústavně-politické normy a požaduje nekompromisní uzavření hranic, vystoupení ze Schengenu, stíhání nepohodlných sluníčkářských intelektuálů a přísně střežené internační tábory pro imigranty.

Tak daleko Blok rozhodně nekráčí. Slovy Lou Fanánka Hagena z nechvalně proslulého bzeneckého festivalu, Bartoš se neomezuje na bezzubé skrejvačky a říká hezky natvrdo, jací jsou ti cikáni, totiž imigranti, šmejdi…

Program Bloku proti islámu je naopak programem „skrejvačkovým“. To ovšem neznamená, že by neskrýval naprosto stejné hnědé jádro. Ostatně některé pasáže dokládají, že hnědou někdy zamaskovat nejde.

Program je přes všechna upozornění poměrně krátký, proto si ho klidně projděme bod po bodu. Ať má pan Konvička radost, že se konečně někdo zabývá i něčím jiným než jeho facebookovými výstřelky.

Podle BPI je „nezávislost a bezpečnost ČR věcí jejích občanů“. Zda mezi tyto občany řadí i občany muslimského vyznání, to už zde rozebíráno není. Konvičkovci chtějí „rozšíření možnosti legální sebeobrany“ a posílení aktivních záloh tak, aby „hrály roli regionální sebeobrany“. V těchto bodech se program BPI výrazně shoduje s požadavky Národní demokracie. Ovšem konvičkovci jsou výrazně měkčí a opatrnější oproti Bartošovým nazirevolucionářům. Hodní imigranti se proto nemusejí bát koncentráků, pouze ty zlé čeká odplata od domobrany hrdých Čechů. Vše ale v souladu se zákonem.

BPI chce změnit strukturu Armády ČR tak, aby byla zaměřena na obranu území státu, nikoliv zahraniční mise. Zde něco nesedí. Naše zahraniční vojenské mise jsou dnes soustředěny například v Afghánistánu, kde je jejich úkolem bojovat proti islámskému terorismu. Proč by zrovna tohle mělo Konvičkovi vadit? A co teprve jeho spojenci z Úsvitu Lidínskému, který sám afghánskou misi absolvoval? Možná zde hrají roli příliš nacionalistické sklony řadových členů BPI, ale ani islamofob-nacionalista by neměl rezignovat na světovou protimuslimskou revoluci…

Blok chce vyjednat s EU takové změny, aby vůle českých občanů byla nadřazena Bruselu. Pokud na to EU nepřistoupí, podniknou konvičkovci kroky k vystoupení z EU. Vliv Petra Hampla je v tomto bodě očividný. Přesto jde o euroskepticismus držený na uzdě, beroucí ohled na skutečnost, že spousta českých islamofobů proti EU jako takové nic nemají. Je možné ji přece zreformovat. V případě vítězství Le Penové ve Francii bude k této reformě malinký krůček.

Blok plánuje provést revizi mezinárodních smluv, ty nevýhodné případně vypovědět. Jelikož zde opět schází jakákoliv konkretizace, nezbývá nám než si domyslet, které smlouvy BPI asi považuje za nevýhodné. Možná nějaké lidskoprávní úmluvy, které zajišťují důstojný život i prašivým muslimům?

V zahraniční politice chce BPI důsledně hájit zájmy občanů, nikoliv zájmy spojenců či nadnárodních organizací. Co když ale těmto spojencům a nadnárodním organizacím půjde o potlačování islamistů? A co když se naopak občané budou řídit sluníčkářskými ideology?

Programový odstavec s názvem Svoboda nepředkládá ze strany BPI nic neobvyklého. Blok chce zavést nulovou toleranci vůči všem pokusům o prosazení islámského práva, a to včetně soukromoprávních vztahů., zastavit propagaci islámu ve školách a státní televizi (cosi jako státní televizi sice nemáme, ale nechme tento detail), zajistit, aby stát muslimským věřícím neposkytoval žádné výhody a speciální práva. Ale žádné internační tábory, uff.

V neposlední řadě chce také prosadit „zákaz vystavování islámských symbolů na veřejnosti“. Tento bod je skutečně k popukání. Co když se třeba na některých reklamních poutačích objeví motiv půlměsíce či hvězdy? Zavede BPI speciální komisi, která bude zkoumat, zda se tím někdo nedopouští propagace zločinné islámské ideologie? V případě hvězdy někdo může současně propagovat i komunismus!

V každém případě bude mít konvičkovská ideopolicie co dělat.

Blok proti islámu myslí i na prosperitu země. Prezentuje se však jen obligátními frázemi – zlepšením výběrů daní od nadnárodních korporací (proč ne i od tuzemských?), podniknutím kroků ke snížení cen energií, odmítnutím evropských předpisů omezujících produkci potravin (ach ta sluníčkářská EU) a podporou rozvoje malých českých firem (intošové Hampl a Konvička totiž rozumějí i zájmům podnikatelů).

Blok nechce čerpat zkušenosti z balkánských zemí (kde je to přeplněno nejrůznějšími imigrantskými parazity). Za svůj vzor pokládá Bavorsko. Jak jinak, vždyť je tolik odbojné vůči sluníčkářce Merkelové (co na tom, že zde vládne její sesterská strana CSU).

To by bylo, aby se Blok vší silou nevěnoval výchově sluníčkáři ohrožovaného národa!

Bude podporovat rodiny, které řádně pečují o své děti. To je nesporně ušlechtilé, ale bude tak činit i v případě, že půjde o rodiny muslimského vyznání? To samé platí u bodu podpory masového dětského a mládežnického sportu – co když se budou těchto aktivit účastnit muslimové? Bacha pane Konvičko, muslimové si pak zocelí svaly a nastane průser…

Neziskovky, třeste se! Blok proti islámu navrhuje státní pohled nad neziskovkami, které přijímají dary ze zahraničí a současně ukončení státního financování neziskovek s „politickým programem“. Co když ale ti dárci budou pocházet z le penovských řad a cílem těchto neziskovek bude boj proti islámu?

A nejlepší perla na závěr: „Zajistíme, že stát bude podporovat výhradně takovou kulturu a umění, které vede k růstu národní hrdosti“. V kostce shrnuto, jak to vážně myslí BPI se svobodou a demokracií.

Můžeme teď spekulovat, jaké umění podle BPI podporuje národní hrdost. Z filmové branže zajisté dílo Tomáše Magnuska, které se kriticky vyjadřuje k imigrantské či romské otázce. Filip Renč, jenž si to v seriálové Sanitce 2 vyřizoval s muslimy, se může těšit na ještě větší dotace z fondu kinematografie než dnes. Taktéž Zdeněk Troška, známý popularizátor tradiční české pohádky a kultivovaného českého humoru, vedle toho i častý korespondent Parlamentních listů. Z hudební oblasti pak tvorba TV Šlágr, kde má tolik prostoru česká lidová písnička. No a pochopitelně se na obří dotaci ze státního rozpočtu mohou těšit i Ortel, Brichta, Pepa Nos a další stateční vlastenci.

Horší to bude mít Konvičkovo oblíbené techno, které bývá až moc multikulturní. A donedávna zarytý vlastenec Daniel Landa to také bude mít těžké, neboť zradil svými promuslimskými postoji…

Tak jsme se zasmáli, ale teď vážně. Jediný klad, který nelze v celém dokumentu upřít, je už samotný fakt, že se konvičkovci o nějakou vizi řešení uprchlického tématu pokusili. Sice jde o vizi neobyčejně stupidní a směšnou, stále však nebezpečnou. Tzv. sluníčkáři sice umějí agitovat za práva uprchlíků, nedokázali však předložit svůj vlastní programový koncept, který by byl přesvědčivý pro širší okruh lidí, a to bez ohledu na to, že by jeho prosazení v současné hnědou barvou potřísněné společnosti bylo těžké. Konvička, Bartoš či Okamura jsou sice neschopní ňoumové, kteří sotva mohou ovládnout tuto zemi, může však přijít jiný šikovnější sekáč, který se už nezakecá…

Vladimír Tupáček
Vyšlo v Solidaritě č. 105, leden – únor / 2016