Protest 17.listopadu: boj proti nacionalismu a za sociální spravedlnost

Na čtvrtek 17. listopadu svolali své demonstrace antifašisté, nacionalisté i liberálové. Antifašistům se podařilo narušit jak protest Okamury na Václavském náměstí, tak i pochod bartošovců židovským městem.

16_11_17_demo

Ve čtvrtek 17. listopadu začala v prostoru před Hlavním nádražím v Praze demonstrace s názvem Nacionalismus není alternativa. Protest svolala Iniciativa Ne rasismu a podpořila ho řada dalších organizací i kolektivů (jmenujme alespoň Zleva proti xenofobii, Mladé zelené, Anarchistickou federaci, Libereds, Probuď domy a samozřejmě i Socialistickou solidaritu). Na pochod městem se vydalo na čtyři sta lidí.

Protest začal okolo půl jedenácté, kdy se svým projevem vystoupily feministické aktivistky. Zdůraznily v něm propojení boje za rovnost lidí bez ohledu na jejich pohlaví a gender s širší snahou o sociální spravedlnost.

Po něm se účastníci a účastnice vydali na pochod městem. Trasa průvodu vedla z Hlavního k Masarykovu nádraží a dále Hybernskou ulicí až k sídlu ČSSD. Projev za SocSol zde přednesla Iva Hammerbauerová.

Následoval projev za Mladé zelené z úst Anastasie Moloziny a poté krátký happening, při němž bylo směrem k sídlu ČSSD vhozeno několik desítek papírových koulí. Ty představovaly odpad a špínu, kterou dnes někteří představitelé ČSSD šíří, jako např. naposledy Jeroným Tejc se svou snahou omezit Listinu základních práv a svobod nebo vytrvalé nadbíhání nacionalistickým a protiuprchlickým náladám.

Pochod dále pokračoval na Václavské náměstí a Jungmannovou ulicí došel až na místo zakončení na Jungamannově náměstí. Zde zazněl závěrečný projev Iniciativy Ne rasismu.

Mezitím se na nedalekém Můstku shromáždilo několik desítek příznivců rasistické a xenofobní Strany přímé demokracie Tomia Okamury. Jejich akce neunikla pozornosti antifašistů a antifašistek, takže i přes policejní ochranu se několika desítkám z nich podařilo na akci dostat. Skandování hesel „Vaše děti budou jako my“ nebo „Naší zbraní je solidarita“ přivedlo některé účastníky Okamurovy akce k nepříčetnosti. Policie ale zasáhla rychle a obě skupiny oddělila.

16/11/17 - Nacionalismus není řešení

Zhruba polovina účastníků demonstrace se sešla později odpoledne, aby zabránila spojenému pochodu zemanovců a antisemitů židovským městem. Po poněkud úmorném čekání u Čechova mostu došlo na rychlé přesuny po městě ve snaze obejít policii. Záměr se zdařil, pochod byl na chvíli zablokován u Mánesova mostu a následně v Křižovnické ulici, další skupiny aktivistů pohybující se po městě také sehrály svou úlohu. Dav vedený Lucií Haškovou tak do židovského města vůbec nevstoupil.

Antifašisté byli následně sevřeni policisty do kruhu, aby se nemohli nadále pohybovat po městě a pochod nacionalistů byl odkloněn. Zhruba po hodině začali být antifašisté po předložení dokladů propouštěni do města.

pochodzhradcan17112016

Pochod z Hradčanského náměstí, na kterém za SocSol vystoupila Marie Lukáčová

Letošní demonstrace tak potvrdily dlouhodobé rozložení sil: radikální levice dokáže na své akce mobilizovat okolo půl tisíce lidí, fašizoidní uskupení jsou oproti loňsku v hlubokém úpadku a ztrácejí mobilizační potenciál, přesto nějakou ne zcela směšnou podporu stále mají. Shromáždění Proti projevům nenávisti, tj. ve zkratce liberálů, se kterými se dá o problémech dneška mluvit, na Hradčanském náměstí navštívilo kolem tisíce účastníků, zatímco manifestaci ošklivící si politiku Hradu (ovšem bez schopnosti přiznat si svůj podíl viny na její oblíbenosti) podpořily desetitisíce.

Poměry jsou to značně nepříznivé, nicméně akci začínající u Hlavního nádraží musíme hodnotit jako úspěšnou: v dopoledních proslovech i odpolední praxi jsme jasně vyjádřili, že nacionalismus není alternativa.