Turečtí socialisté: Ne výjimečný stav, ale řešení kurdské otázky a okamžitou demokratizaci

DSIP-LGBTPokus o puč, který začal 15. Července, byl rozdrcen heroickým odporem lidu.

Napříč celou zemí, zejména v Istanbulu a Ankaře, se desetitisíce lidí postavily na odpor proti kulkám a bombám, aby zabránily rozmístěným vojákům zbavit funkcí zvolené politiky a změnit zemi na utlačovatelský režim s výjimečným stavem.

Základy, na kterých pučisté stojí, se dají zničit jedině bojem za svobodu jako takovým.

Nicméně, po setkání „Národní bezpečnostní rady“ a vlády vyhlásil Tayyip Erdogan tříměsíční výjimečný stav.

Lékem na pokus o puč není vyhlášení výjimečného stavu, ale vytvoření prostoru pro svobodu a demokracii.

Válečná politika, která povzbuzuje pučistické generály, musí být zastavena a musí se obnovit proces řešení.

Mír, řešení, svobodu!

Ústřední výbor
Revoluční socialistická dělnická strana (DSiP),
Sesterská organizace SocSol v Turecku
Z angličtiny přeložil Martin Šaffek
Originál zde