Proti pevnosti Evropa. Internacionalistický hlas proti EU.

Proti pevnosti Evropa. Internacionalistický hlas proti EU.

Neoliberální, rasistická pevnost Evropa dostala přímý zásah. Občané Velké Británie si odhlasovali vystoupení z této instituce, 51,9% volilo „leave“ a 48,1 procent volilo „remain“. Premiér David Cameron vzápětí resignoval a hlas proti EU zažehl krizi konzervativců i krizi vládnoucí třídy na britské i evropské úrovni.

Britové hlasovali „leave“ navzdory tomu, že „remain“ mělo podporu konzervativců, labouristů, SNP, Plaid Cymru, liberálních demokratů, strany Zelených a Sinn Fein. A velkého byznysu především.

Brexit

Jan Májíček představil jinde v Solidaritě pádné důvody, proč EU odmítnout. Je pravda, že kampaň za „remain“ i „leave“ byla prosáknuta rasistickými argumenty. To ale neznamená, že ty, kteří volili „leave“ můžeme označit en bloc za rasisty. Například v Lutonu je 45 procent populace  „bílých Britů“ – při celkové účasti 66,2 procent volilo „leave“ 56,5 procent. Ve Slough je pouze 34,52 populace „bílých Britů“ – při 62,1 procent účasti volilo „leave“ 54 procent. V Leicasteru je 45 procent populace „bílých Britů“, při účasti 65 procent 48,9 procent volilo „leave“. Levicový týdeník Socialist Worker komentuje: „Mnoho lidí pracující třídy volilo tak, aby nakoplo establishment, zatímco mnoho také přijalo některé reakční myšlenky ohledně imigrace. Ale částečně je to způsobeno tím, že jim ohledně imigrace nikdo nepředložil protirasistické argumenty.“

Na internetu nalezneme i takováto svědectví: „Nenechme extrémní pravici zkalit Váš soud o lidech, kteří volili „out“, protože existuje mnoho rozličných důvodů, proč tak učinili; paní z Afriky, která provozuje náš místní obchod se vyjádřila, že volila „out“, protože cítila, že EU je kontrolována velkým byznysem – stejně jako já – a už ji štvalo být kontrolována velkým byznysem. Žijeme v demokratické společnosti a oceňuji, že každý má právo na svůj názor.“ (zde)

Lexit

Pro prosazování takových argumentů byla v Británii před referendem založena kampaň „lexit“ – levicový exit. Její součástí byly Scotish left leave, Indian Workers association, Bangladeshi workers council, Komunistická strana, Counterfire a sesterská organizace Socialistické Solidarity Socialist Workers Party (SWP).

Left Leave na svých stránkách argumentuje například takto: „Pokud bude Británie hlasovat pro opuštění, nebude to automaticky znamenat posun doprava. Konzervativci jsou debatou ohledně EU rozpolceni. Pokud Cameron prohraje, skoro jistě padne. Pokud vláda konzervativců přežije, bude beznadějně křehká. Nejenom, že vláda bude oslabená. Bohatí a mocní v drtivé většině podporují britské členství. City, Konfederace britského průmyslu a Institut ředitelů všichni podporují status quo. Stejně tak podle průzkumu Finacial Times z loňského roku nejméně dvě třetiny velkých britských firem. Krize našich vládců může otevřít větší prostor pro levici.“ (zde)

Pozici zastánců Lexitu nelze myslet v abstrakci jako pouhé vybízení k zaškrtnutí hlasovacího lístku pro „ne“. To by opravdu nedávalo smysl. Je třeba vidět celý obrázek. Vůdčí představitel SWP Alex Callinicos píše v článku „Internacionalistický argument proti Evropské unii“ z podzimu 2015 toto: „Pro levici by byla podpora imigračních kontrol nebo požadavek ,britské práce pro britské pracující‘ katastrofální kapitulací před šovinismem a rasismem konzervativní pravice. Naše námitka vůči volnému pohybu pracovní síly je ta, že nejde dostatečně daleko: hranice by měly být otevřené, bezpodmínečně, ne pouze pro občany EU, ale pro každého. Chceme vidět zánik pevnosti Evropa.“

Neznamená to pouze teoretické slogany. V praxi jsme byli svědky činnosti členů SWP, kteří byli v centru kampaní proti rasismu a islamofobii. Organizovali například „konvoj do Calais“, průvod stovek vozidel na podporu uprchlíků.

Proti rasismu, za práva migrantů!

Britská levice byla v otázce Brexitu rozdělená napříč. Stejně tak zůstává rozdělena česká levice. Pro zastánce lexitu – i případného czechxitu – rozhodně toto stanovisko neznamená, že se přidají na stranu Václava Klause, Okamury nebo třeba Svobodných. Zůstáváme antirasisty a bojujeme za práva imigrantů a proti islamofobii. Nepřítel mého nepřítele není automaticky mým přítelem. Pokud se stavíme proti EU, bojujeme za jinou Evropu, Evropu multikulturní, Evropu sociálních práv, Evropu socialistickou.

Nejdůležitější otázkou pro autenticky levicové lidi v ČR nyní zůstává otázka imigrace, a zde by se měli spojit ve společném boji antirasisté, kteří jsou proti EU i antirasisté, kteří jsou pro tuto instituci.