Záchrana bílého heterosexuálního muže

Záchrana bílého heterosexuálního muže

Přinášíme vám report z rozpravy „Šance normálního muže ve věku politické korektnosti“, která si vytkla za cíl rozpoznat nebezpečí nalíčená feministkami, sluníčkáři a neomarxisty na normální, bílé, heterosexuální muže.

Chcete vědět, co ohrožuje bílého heterosexuálního muže v dnešní době? Odpověď si bylo možné poslechnout dnes v kavárně Demokracie v Poslanecké sněmovně. Rádoby sociolog Petr Hampl a pozvaní hosté zde řečnili na téma, jak jsou dnes muži ohroženi, utlačováni a co s bílým heterosexuálním mužem bude dál. Prvního panelu se účastnila spisovatelka Věra Nosková, která nezapomněla zdůraznit, že ve chvíli, kdy muž vezme dítě do náručí, sníží se mu množství testosteronu. Dále je paní Nosková přesvědčena o tom, že pokud muži přestanou pracovat na typicky „mužských“ pozicích, jako jsou horníci apod., vybuchnou vodovodní potrubí a patrně se celá civilizace zhroutí. Nosková představila muže jako naprostého chudáka, kterého utiskuje jeho žena doma a vybídla přítomné ženy, aby byly svým mužům větší oporou, když muži (asi na rozdíl od žen) přece chodí do práce. Muži jsou na světě potřeba, protože jsou techničtí a vynalezli snad úplně všechno, zatímco na velký ženský vynález se neustále čeká.

Laťku bizarnosti nesnížil ani Benjamin Kuras, který nejprve zesměšnil celou LGBT komunitu, hned poté se pokusil zesměšnit všechny feministky, jelikož ty podle něj nepochopily pravý význam slova „dáma“ a jsou nepatřičně vulgární. Dalším panelistou byl Michal Semín, který byl na pozvánce uveden jako filosof. To, že filosofii nepochopil ani zdaleka, dokládá jeho výrok, že Simone de Beauvoirová byla „souložnicí J. P. Sartra“. Semín upozornil na to, že feministkám nejde o rovnost, ale o stejnost a na základě toho vyvodil závěr, že obětí genderové ideologie není pouze bílý heterosexuální muž, ale celá společnost. Vrcholem jeho přednesu bylo konstatování, že „feminismus je nádorem na těle liberální demokracie“. Nakonec se Semín dojal nad Žáčkovou básní, neboť mu připadá velmi krásná a neshledává v ní nic špatného a nerad by se dočkal toho, že by v té básni bylo něco o tom, že ženy mají stejná práva jako muži. Celé panoptikum uzavřel antropolog Mnislav Zelený.

Seminář zaštítil Tomio Okamura, takže podtón antiimigrantské politiky byl cítit celou dobu. Kritika islámu a migrace zazněla několikrát. Mezi nadšeně tleskajícími hosty byl například i Alexander Tomský. Celá akce byla vrcholem trapnosti, neboť jednotliví řečníci byli naprosto neznalí tématu a základních fakt. Byla to zároveň smutná přehlídka toho, kdo všechno může mít před jménem napsaný titul.