Chceme dýchat!, skandovali lidé před pražským magistrátem

Asi stovka lidí přišla ráno ve čtvrtek 23. února protestovat před Magistrát hlavního města Prahy na Mariánském náměstí proti tomu, že Praha stále dostatečně nereaguje na dlouhotrvající špatné rozptylové podmínky ve městě a několikerou smogovou situaci. Hned v úvodu upozornily organizátorky ze sdružení Ženy 23. února na to, že ačkoli ročně zemře na důsledky zhoršeného ovzduší podle Evropské agentury pro životní prostředí více než dvanáct tisíc lidí, celé problematice politici a média nevěnují skoro žádnou pozornost. Žádné město v České republice nezavedlo nízkoemisní zóny a ani neadoptovalo regulační řád dopravy.

Foto: Petr Zewlak Vrabec

Proto se rozhodly nemlčet a svolaly shromáždění v den, kdy jednalo pražské zastupitelstvo. Pouze soustředěným tlakem na zastupitele a politiky mohou lidé ukázat politikům i médiím, že nedýchatelný vzduch, prach a smog skutečně lidi trápí a musí se jím zabývat. „Město je totiž sdílený prostor nás všech, nejsou to nejen domy a ulice, ale také vzduch, který dýcháme. Jenže co můžeme dělat, když se nyní vzduch dýchat nedá?“, ptaly se organizátorky v Prohlášení. „Jeho špatný stav nám ukazuje, jak to dopadá se zprivatizovaným veřejným statkem. Negativní důsledky jeho využívání ve prospěch zisku některých dopadají na všechny, a nejvíce na ty, co se nemohou bránit. Není v pořádku, že jsou síly takto nerovnoměrně rozloženy, není to v pořádku dnes a ve vztahu k naší společné budoucnosti to vyvolává obavy ještě větší,“ pokračovaly.

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je v Praze doprava. „Smogem jsou nejvíce ohroženy malé děti, senioři a seniorky. Právě tito lidé, společně se sociálně slabými nebo lidmi bez domova, mají i omezené možnosti, jak se smogem bojovat nebo zmírnit jeho dopady na sebe a své blízké. Řada z nich si nemůže dovolit odjet někam na ozdravný pobyt, daleko od města, nemají chatu nebo chalupu, místo, kam by se mohli jet alespoň na pár dní pořádně nadechnout.“

Organizátorky také přišly s konkrétními požadavky. Požadují, aby zvolení zastupitelé a zastupitelky předložili nejpozději na podzim tohoto roku Regulační řád, který se problematikou smogu začne konečně zabývat. Dále chtějí pravidelné informace na zastávkách MHD a veřejných místech o kvalitě vzduchu ve městě. Město by také mělo více podporovat pěší a cyklistickou dopravu a město má pro takovouto dopravu vybudovat kvalitní infrastrukturu, včetně veřejných prostranství přístupných na kole nebo pěšky. V neposlední řadě chtějí bezplatné MHD a bezplatné parkování na “park and ride” parkovištích v blízkosti městské hromadné dopravy v případě další smogové situace.

Akci podpořilo několik sdružení, iniciativ a organizací. Za hnutí Greenpeace vystoupil Jan Freidinger a připomněl, že bychom se měli snažit žít udržitelně i v městských podmínkách. Josef Patočka z iniciativy Limity jsme my mluvil o globálním rozměru klimatické změny a apeloval na shromáždění, aby v tlaku na politiky neustávali, protože jen tak se změní. Za organizaci Auto*Mat mluvil Marek Bělor. Postavil se za podporu kvalitní MHD a hlavně rozvoj vlakové dopravy ve městě. Dále vystoupila Rút Kolínská, zakladatelka hnutí mateřských center v České republice, a připomněla několik důležitých paralel mezi léty 1988 a 1989 a současností.

Na závěr dostala prostor zástupkyně zvolených politiků a náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení). Zmínila, že právo na čistý vzduch je základním lidským právem. Vyzvala shromážděné, aby apelovali na zastupitele v době, kdy se kvalita ovzduší zhorší a donutili je jednat. Její vystoupení na demonstraci však mnozí vnímají hořce, protože posléze spolu s kolegou Petrem Štěpánkem nehlasovala pro zařazení rozpravy o smogu na seznam projednávaných témat na zastupitelstvu.