Národní lunaparky

Hrozí českým národním parkům přeměna v betonový lunapark luxusních hotelů a aquaparků? Jak moc jsou reálné současné zájmy developerů v národních parcích?

Ve středu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhoduje o podobě novely zákona o národních parcích. V připomínkovém řízení v Senátu ČR naposled těsnou většinou zvítězila podpora návrhu, který předložil senátor Jaroslav Větrovský (nezávislý za ANO) s podporou senátora Tomáše Jirsy (ODS). Tomáš Jirsa dlouhodobě hájí zájmy developerů na Šumavě a patří mezi známé odpůrce ochrany přírody. Diskutovaný senátní návrh by podpořil rozprodej pozemků a další výstavbu. Naštěstí i sám ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tento senátní návrh odmítá zde.

Prosincová novela postavená na hlavu  

V prosinci loňského roku poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Novela z dílny Ministerstva životního prostředí ČR byla konzultována s obcemi, vědci i nevládními organizacemi. Zákon jasně deklaruje, že cílem národních parků je ochrana nerušeného vývoje přírody na jejich převažující ploše a zpřesňuje režim jednotlivých zón ochrany přírody. A navíc úplně zakazuje rozprodej státních pozemků v národních parcích.

Poslanecká sněmovna o něm jednala neuvěřitelný rok a půl. Poslanecký garanční Výbor pro životní prostředí probíral novelu paragraf po paragrafu na několika kulatých stolech se zástupci ministerstva životního prostředí, národních parků, obcí v oblastech národních parků, vědců i nevládních organizací a Regionální rozvojové agentury Šumava. Nevládní organizace nabízely mnoho konkrétních pozměňovacích návrhů a naopak zástupce Svazu obcí NP Šumava Antonín Schubert vystupoval kriticky, ale žádný konkrétní návrh na doplnění novely v prosinci veřejně nepřednesl. To se ale změnilo v zápětí, kdy Antonín Schubert dodal Janu Klánovi (KSČM) návrh na změnu zákona v podobě faktické privatizace půdy v národních parcích. Návrh byl nakonec po velké kritice stažen.

Z možných senátních připomínek nakonec těsně vyhrál návrh Jaroslava Větrovského. Ten vypouští dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody na převažující rozloze národních parků a místo toho chce na velké části jejich plochy otevřít cestu zástavbě a většinu lesů převést do režimu trvalého hospodaření a těžby dřeva. Ve svém důsledku tedy popírá smysl národních parků. Navíc umožňuje rozprodej významné plochy veřejných pozemků.

Privatizace národních parků

Návrh byl oproti procesu v poslanecké sněmovně hotov během necelého měsíce a celý je fakticky nekompatibilní s částmi, které v novele zůstaly. Diskuze byla velmi bouřlivá. Senátoři Jirsa, Látka, Větrovský i Štěch strašili uschlými lesy a vyschlou krajinou, pokud se nepřijme „developerská novelizace“. Mnoho dalších senátorů ovšem těmto lžím uvěřilo. A to i navzdory skutečnosti, že podle podrobného monitoringu na všech šumavských lesních plochách probíhá přírodní omlazení. Průměrná hustota mladých stromků vyšších než 20 cm je 3500 ks/ha.

Návrhu se dostalo chvály a poděkování například od Tomáše Jirsy nebo Jana Veleby, obou senátorských zástupců developerských skupin. Debata se točila zejména okolo práv obcí. Senátní návrh oproti poslanecké novele práva obcí však nijak výrazně nemění, ale využívá  jich pro otočení argumentace ve prospěch zastavení krajiny národních parků.

Národní parky nejsou pro developery

Před dvěma lety byl drtivě zamítnut návrh speciálního zákona o Národním parku Šumava, který šel na ruku developerům a spekulantům s pozemky a předkládal ho podporovatel Větrovského návrhu Tomáš Jirsa. Větrovského připomínky k novele jsou velmi podobné a navíc se vztahují na všechny národní parky!. Tento návrh např. v případě NP Šumava rozšiřuje až na polovinu rozlohy velikost třetí nejméně chráněné zóny parku, ve které pro výstavbu stačí pouze změna územního plánu.

Ekologové proto apelují na senátory, aby zákaz dalšího rozprodeje veřejných pozemků v národních parcích, schválený již poslanci, potvrdili. Prakticky všechny senátní návrhy jsou totiž proti ochraně přírody a jdou na ruku podnikání v národních parcích. Prostředí národních parků přirozeně láká investory, protože zde chtějí stavět nové apartmány, luxusní sídla a podobné typy staveb pro prominentní hosty. Zatím na jejich území platí částečná regulace výstavby, ovšem ve středu projednávaný pozměňovací návrh regulaci výrazně snižuje.

Proti senátnímu návrhu vznikla výzva poslancům, aby zamítli další pokus senátorů rozparcelovat a vytěžit české národní parky. Výzvu během pár dní podpořilo přes dvacet tisíc lidí. Rozhodli se tak upřednostnit přírodu nad lobbingem developerů, životní prostředí nad zisky těžařů.

Tlak veřejnosti nesmí ustat

Část senátorů pravděpodobně vůbec netuší, k čemu národní parky mají sloužit. Pro ně, některé poslance a jiné zájmové skupiny je velká škoda, že na území českých národních parků není např. významné naleziště ropy nebo jiných nerostných surovin, aby mohli naplnit zájmy vlivových skupin po vzoru Trumpovy administrativy. Donald Trump líčí podporu těžařského byznysu jako výhru pro demokracii a práva občanů. Zvítězí ale pouze velmi malá skupina lidí, a to na úkor zaměstnanců, tamních obyvatel a okolní přírody. V českém prostředí poputují zisky do kapes několika lidí, jako jsou těžaři nebo developeři. Naopak ochrana klimatu a národních parků má i mezinárodní význam. Sama příroda si nesmyslné státní hranice nevymyslela a stejně jako nás ohrožuje průmyslová činnost na druhé straně hranic (vysychání studní po těžbě, zhoršené ovzduší, …) platí to i obráceně. Případné nové stavby od parkovišť přes průmyslové stavby po aquaparky pár lidí zaměstnají, ale dopad na okolí to bude nedozírný.

Přírodu si nesmíme nechat rozkrást

Je třeba naslouchat místním obyvatelům a umožnit jim využívat zdroje pro přírodu šetrnou a ekologickou cestou. V případě rozhodování je třeba brát v potaz jak zájmy místních obyvatel, tak se ohlížet na celospolečenský a univerzální rozměr národních parků. Národní parky nejsou místy divočiny, ale fungují v souladu s okolním světem a mají s ním společný osud. Součástí ekosystému není pouze člověk se svými nároky a požadavky, ale i veškerá okolní živá i neživá příroda. Neslouží pro výstavbu honosných hotelů, aquaparků a lunaparků. Slouží pro samotnou přírodu, ale také pro nás a náš požitek z ní.