Ticho smog nevyřeší!, skandovali lidé v Ostravě

Stejně jako v Praze či Olomouci, také v Ostravě 23.2.2017 proběhl happening za čistější ovzduší.

„Ticho smog nevyřeší“ byl název a také hlavní motiv demonstrace v Ostravě. Pořádaly ji nezisková organizace Čisté nebe a kolektiv Probuď domy. Touto demonstrací upozorňovaly na kritickou smogovou situaci a kvalitu vzduchu v regionu.

„Reagujeme na dlouhodobě problematický stav ovzduší na Ostravsku, ale také na aktuální smogovou situaci. Ta je v našem regionu vyhlášena téměř nepřetržitě od poloviny ledna 2017. Ke 20. únoru byl vydýchán roční limit 35 dnů pro prachové částice pm10 na osmi stanicích v Moravskoslezském kraji,” uvedla Anna Plošková, ředitelka organizace Čisté nebe.

Akce začala před obchodním centrem Nová Karolina. Zde měli proslov Radek Kubala (Limity jsme my), Anna Plošková (Čisté nebe), Vladimír Burda (o.s. Vzduch, obyvatel ostravských Radvanic) a Jan Nezhyba (dříve Arnika, dnes nezávislý konzultant pro NNO).

„Nechte město dýchat“, „vzduch je naše právo“, „Ticho ne, smog ne! Kdo chce čistý vzduch, ten se musí ozvat!“ s těmito slogany se demonstrace o počtu 300 účastníků vydala centrem města na Prokešovo náměstí před ostravský magistrát.

Zde přečetli a předali své požadavky primátorovi Tomáši Macurovi zástupci demonstrantů. Primátor Macura s nimi poté vedl diskuzi.

Předložené požadavky se snaží smogovou situaci řešit z dlouhodobého hlediska. Organizátoři protestu chtějí přísnější regulaci průmyslových podniků či jednání se zástupci Polska na úrovni EU. Polsko a jeho průmyslová výroba je totiž jedním z hlavních původců znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Mezi další požadavky patřilo i omezení osobní dopravy či v případě smogové situace MHD zdarma.

Stejně tak organizátoři demonstrace navrhují opatření, která mají řešit aktuální akutní situaci.

„Chceme informace o stavu ovzduší na tramvajových zastávkách, aby školy a školky byly rychleji informovány o překročení imisních limitů, případně, aby mohli ředitelé vyhlásit smogové prázdniny. Mezi další požadavky byly třeba roušky i respirátory osobám vystaveným nadměrně znečištěnému ovzduší, například policistům a technickým službám,“ vyjmenoval některé další požadavky Jan Kosina (Čisté nebe).

Na závěr měli proslovy Marta Pilařová (redaktorka ČT a členka Provoz Hlubina), Michal Berg (člen předsednictva Strana zelených a zastupitel města Vsetína) a Klára Šebestová (Probuď domy).

„Být občansky aktivní, být nahlas, vnímáme jako jeden ze způsobů boje s pasivitou a tichem. Lidé v ulicích s hlasitým a jasným požadavkem ,nechceme smog’ a s konkrétními a promyšlenými kroky jak toho dosáhnout, mohou být účinná cesta, jak problémy vyřešit. Ne přímo, ale tím, že přesvědčí zvolené politiky, aby byli také odvážní a dělali věci bez ohledu na svou politickou kariéru a zájmy mocných.  Je jejich povinností začít tento problém konečně zodpovědně řešit, včetně nepopulárních a svým způsobem i radikálních rozhodnutí,” dodala na závěr Klára Šebestová (Probuď domy).