Bratislava: Úspěšná antifašistická mobilizace

Bratislava: Úspěšná antifašistická mobilizace

Více než patnáct set lidí vyjádřilo odpor proti vzrůstající fašizaci Slovenska.

V sobotu 11.3. se na náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě sešlo přes patnáct set antifašistů a antifašistek na demonstraci svolané jako protiakce každoročního pochodu Slovenské pospolitosti.

Na poslední chvíli se ukázalo, že letos neonacisté svou akci v Bratislavě, možná pod vlivem loňské demonstrace, neuspořádají.

Nejspíše i proto byla letos účast ve srovnání s loňskou akcí nižší. Letošní shromáždění však bylo o poznání radikálnější, jak výběrem řečníků, tak i jejich projevy. Na pódiu tentokrát nevystoupili představitelé oficiálních struktur s takřka apolitickými projevy, ale naopak např. zástupci Iniciatívy bratislavských antifašistov a antifašistek, české Iniciativy Ne rasismu, redaktorka slovenského magazínu POLE Michaela Pašteková či maďarský filozof G. M. Tamás. Během pochodu se skandovala tradiční antifašistická a antikapitalistická hesla a při závěru demonstrace organizátoři promluvili o nutnosti boje proti kapitalismu a budování solidárních struktur.

Ulice tak byly naše, ovšem jak zaznělo v jednom z projevů, hlavní nebezpečí nespočívá v pochodech stále ještě marginálních neonacistických a fašistických uskupení, ale v neustálém posunu celé politické scény směrem ke krajní pravici.

Letošní demonstraci lze vnímat jako signál o sílení slovenské zatím neorganizované autentické levice. Stejně tak účast demonstrantů z Česka a Rakouska je pozitivní zprávou o posilování vazeb napříč hranicemi.

 
17_03_11_Antifašistická mobilizace Bratislava