Alt*Pride je Prague Pride pro všechny

Tématem třetího ročníku festivalu Alt*Pride byl “sex a společnost: queer alternativa proti kapitalismu”. Program festivalu nabízel alternativu ke komerčnímu Prague Pride, a na rozdíl od něj se nebojí hovořit o všech oblastech života queer lidí (včetně sexu). Alt*Pride zároveň není závislý na velkých sponzorech, ať už se jedná o nadnárodní korporace, které neodvádí daně, nebo o ambasády států porušujících lidská práva.

V rámci Alt*Pride se konají různorodé přednášky, workshopy, diskuze a promítání, jejichž společným jmenovatelem je queer tematika z antikapitalistického pohledu. Ukazujeme tím LGBTIAQ+ komunitám alternativu k Prague Pride, která hovoří o více oblastech jejich života – ať už se jedná o problém zdražování cen bydlení, nebo o sex.

Program Prague Pride jako zástěrka marketingu

Vymezujeme se vůči duhovému kapitalismu a komodifikaci, jehož je Prague Pride ztělesněním. Odmítáme to, aby queer lidé byli považováni za nový trh, který je potřeba dobýt, a aby se sponzoři předbíhali v tom, jak nám něco prodat. Naše identity nejsou na prodej!

Jedním ze sponzorů Prague Pride, kteří měli v průvodu svůj alegorický vůz, byla i ambasáda státu Izrael. Odmítáme, že akci sponzoruje stát, jemuž nečiní problém prakticky bezdůvodně zavraždit desítky lidí na jím okupovaném území, tak jak se to stalo letos na jaře , a zároveň se v odlišné části světa drze hlásit k podpoře lidských práv a svobod.

Dalším příkladem je finanční podpora ze strany společnosti Airbnb, která se podílí na gentrifikaci měst a tím snižování dostupnosti důstojného bydlení, zatímco se část LGBT+ lidí, a nejen oni, potýkají se skokovým zvyšováním nájmů a s bezdomovectvím.

Dá se jen těžko pochopit, jak se mohou na Prague Pride prezentovat firmy a organizace, které hmatatelně škodí LGBT+ lidem, ať už jde o LGBT+ lidi v Palestině, nebo LGBT+ lidi v Praze, kterým roste nájem. Přitom se při prvních ročnících Prague Pride dával větší prostor programu organizovanému neziskovými organizacemi a spolky. To se očividně změnilo. Zájmem podobných společností není nic jiného než postupný přerod původně svobodomyslné akce v zástěrku pro marketing.

Rodina, rodičovství, děti,… aco jiná témata?

Letošní ročník Prague Pride se věnoval tématu rodiny a problémům s rodičovstvím spojeným. To by samo o sobě nebylo vůbec špatně – naopak v loňských ročnících to často bylo okrajové téma. Letos však nastal opačný extrém a z asi 130 akcí, které Prague Pride pořádal, se pouze malá část týká lidí, kteří nemají děti nebo je neplánují (většinou se jedná o párty). Alt*Pride nabízel prostor i pro osoby, jichž se problematika rodiny z jakýchkoliv důvodů netýká. Poselstvím Alt*Pride je vymezení se proti konzervativnímu pojetí rodiny, kde podmínkou úspěchu a společenského přijetí je mít dítě.

Zároveň chceme v Alt*Pridu nabídnout alternativu neoliberálnímu přístupu, kdy se společenský přínos osob posuzuje podle jejich produktivity v rámci kapitalistického systému. K takovému přístupu poté rodina plodí a vychovává děti. Stává se z ní především jednotka, která má pomáhat udržovat současný systém tvorby a spotřeby bohatství..

vztazích, a proto považujeme za důležité nevyhýbat se z jakéhokoliv důvodu tabuizovaným tématům. Stigmatizace otevřené debaty o sexu napříč společností se nevyhýbá ani LGBT+ komunitě, přičemž právě u ní by mělo být relativně jednoduché se od ní oprostit. Proto je zarážející, že Prague Pride neposkytuje dostatečný prostor věnovaný tomuto tématu.

Kontroverzní témata se nedají vyřešit tím, že se o nich odmítneme bavit. Naopak, tato musí být předložena k celospolečenské debatě, neboť pokud jsou odsunuta do pozadí, stávají se tím palčivějšími. Narážím zde např. na odmítnutí otevření problematiky pedofilie na loňských ročnících Prague Pride. Alt*Pride se snaží podobně plochým řešením předcházet.

Queer solidaritou proti rasismu

Přesah Alt*Pridu, který se vědomě snažíme tvořit, může být sociální a antirasistický postoj ve formě vyjádření podpory obyvatelstvu ubytoven v Ústí nad Labem, jejichž většinu tvoří Romové a Romky. Těm hrozí vystěhování nebo už byli vystěhováni do vyloučených lokalit z důvodu plošného omezení příspěvku na bydlení. Tito lidé zažívají dennodenně podobné vyčleňování jako členové LGBT+ komunity. V rámci letošního ročníku Alt*Pride probíhala také sbírka, která lidem z ubytoven pomohla s kaucí na byt a nákupem školních pomůcek.

Celkově se v rámci Alt*Pride snažíme nevnímat společenské problémy odděleně. Žádný útlak LGBT+ lidí neexistuje ve vzduchoprázdnu. Nelze bojovat pouze za specifická práva LGBT+ lidí a zapomínat na práva ostatních skupin obyvatel nebo na kapitalistický systém, který sám o sobě znamená vykořisťování lidí. Přinášíme konstruktivní kritiku Prague Pride a jdeme ještě dál – ukazujeme alternativy.