Praha: V ulicích za dostupné bydlení a důstojnou mzdu

Praha: V ulicích za dostupné bydlení a důstojnou mzdu

1. května se na Svátek práce na Jungmannově náměstí po druhé hodině sešlo kolem dvou stovek lidí, aby demonstrovaly za levnější bydlení a tematicky, k tomuto datu, i za vyšší mzdy. Celou akci pořádaly Socialistická Solidarita (SocSol), Iniciativa za dostupné bydlení Bydlet – Žít! a Alternativa zdola.


Průvod se z Jungmannova náměstí vydal přes Hybernskou ulici, Staroměstské náměstí a Náměstí Franze Kafky na Malé náměstí, přičemž na každé z těchto lokací mluvil jeden řečník.
Celou akci zahájil projev Sdružení nájemníků Milana Taraby. Ten ve svém projevu pozval účastníky akce na slyšení v Senátu PČR a vyjádřil podporu všem lidem, kteří bojují za dostupné bydlení.
Druhým řečníkem na Jungmannově náměstí byl představitel SocSol Vítězslav Lamač, který ve svém projevu kritizoval současnou situaci týkající se bydlení a připomněl právo občanů demonstrovat. Upozornil také na fakt, že nájmy rostou rychleji než mzdy, a vyzval k výstavbě dostupnějších bytů.
Demonstrace se poté vydala z Jungmannova náměstí přes ulici 28. října a Příkopy až k Hybernské ulici. Cestou lidé skandovali hesla „Bydlení je právo“, „Město patří lidem, ne spekulantům“ a „Vyvlastnit italskou mafii“.
V Hybernské pak promluvila členka ASC Klinika Rut. Ta se na problémy dostupnosti bydlení podívala z trochu jiné stránky. Zmínila squatting jako prostředek k upozornění na fakt, že v celé ČR je velké množství opuštěných nevyužitých domů. „Na Klinice chápeme bydlení jako lidské právo, ne jako luxus,“ řekla Rut.
Na dalším stanovišti protestního pochodu, na Staroměstském náměstí, promluvil Vojtěch Sigmund ze sdružení Architekti bez hranic. Ten kritizoval úroveň ubytoven, kde končí lidé v bytové nouzi. Také řekl, že je nutné, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení. Upozornil rovněž na možnost výstavby a provozování obecních bytů.
Na předposlední zastávce na Náměstí Franze Kafky promluvil zástupce Alternativy Zdola, Karel Růžička. Zdůraznil nutnost žádat po politicích dostupné bydlení a poukázal na skutečnost, že pokud bychom zastavili výdaje na zbrojení, bylo by na násobně více bytové výstavby, než kolik je jí vůbec třeba.
V cíli demonstrace na Malém náměstí kousek od Magistrátu hl. m. Prahy promluvila zástupkyně Iniciativy za dostupné bydlení Martina Veverková. Na problematiku dostupnosti bydlení se podívala hlavně z pohledu studentů a vyzvala všechny účastníky, aby se zapojili do činnosti Inciativy a pomohli prosadit novou bytovou výstavbu. Na úplná závěr zazněla zdravice od Nových odborů. Ty v ní zdůrazňovaly zejména potřebu podřídit technologické změny průmyslu 4.0 lidské důstojnosti tak, aby stoje člověka opravdu osvobozovaly a nikoli zotročovaly. Na samém konci demonstrace byla možnost podepsat petici za dostupné bydlení.

18_05_01_První_Máj_Dostupné_bydlení_důstojná_mzda