Protesty proti útokům na sociální i sexuální práva. Přidala se i Praha

Včera, v pondělí 26. listopadu, se na řadě míst v Evropě uskutečnily protesty spojené s násilím na ženách, queer lidech a s omezováním sociálních práv. Hlavní protesty se odehrávaly v bulharské Sofii, odkud také vešla výzva #YouAreNotAlone #NejsiSama k solidárním akcím. Bulharská vláda totiž systematicky omezuje výdaje na mateřskou, snižuje počet jeslí a školek a to vše na pozadí už 22 dvou smrtelných útoků na ženy a queer lidi. 

Kromě Sofie, Berlína, Bukurešti, Londýna, Madridu a Canterbury se solidární protest odehrál také v Praze. Zde se účastníci shromážděnní sešli před bulharskou ambasádou, kde proběhly projevy organizátorů a hostů. Účastníci pak zapálili svíčky na památku obětí násilí v Bulharsku a předali svoje vzkazy bulharské vládě. 

Scroll down for English26. listopadu se v bulharské Sofii uskuteční masový protest proti vlně násilí vůči ženám a…

Zveřejnil(a) Zewlakk – aktivistická fotografie dne Úterý 27. listopad 2018

Projevy z demonstrace:

Martina Veverková: Žádná z nás není sama!

Dobrý večer všem,
Díky, že jste přišli. Právě v tuto chvíli začínajíprotesty v Sofii a v Berlíně, další se odehrávají je Varně,Bukurešti, Londýně a Canterbury. Všechny tyto protesty ukazují, že žádnáz nás není sama v boji proti patriarchátu, sexismu a genderověpodmíněnému násilí.
Na začátku tohoto roku Bulharsko odmítlo ratifikaci Instanbulské dohody, diskuse o této problematice vyvolala u části populace strach o privilegia, která v naší společnosti náleží bílým heterosexuálním mužům, a následnou vlnu násilí. Již nejméně 22 žen od začátku letošního rokuzemřelo v důsledku domácího násilí, nespočetné jsou však útoky aobtěžování žen a queer lidí na ulicích a na pracovištích. Bulharská vláda nadproblémem zavírá oči a odmítá přijmout adekvátní opatření.
Situaci však zhoršuje i přetrvávající výrazná společenská nerovnost. V Bulharsku jsou velmi špatné pracovní podmínky, způsobené liberalizací a deregulací trhu, které výrazně dopadají zejména na ženy. Bulharská průmyslová kapitálová asociace lobbuje za zkrácení mateřské dovolenéa za snížení částky, kterou během této doby lze pobírat, a tyto návrhy majípolitickou podporu. Pokud tedy chcete podpořit Bulharské ženy, můžete napsat této organizaci dopis, oponovat jejím návrhům, a žádat, aby se omluvila bulharským pracujícím. Již dnes nízká částka rodičovského příspěvku, kombinovaná s nedostatkem míst ve veřejných předškolních zařízeních, dostává mnoho žen do neřešitelných situací. Byznysové zájmy tak převažují nadpotřebami těch, kteří pečují o děti, a hrozí tak osekání sociálních práv, která vybojovaly generace před námi. Péče o děti by neměla být jen zodpovědnostímatky, potažmo obou rodičů, ale celé společnosti.
Skupina bulharských levicových feministek, které se podílejí na organizaci dnešních protestů, požaduje zvýšení podpory v rodičovství a penzí, a stažení návrhů Bulharské průmyslové asociace. Žádají také posílení kontroly nad zaměstnavateli a nad tím, aby za své zaměstnance řádně platili sociální pojištění a nevypláceli část mzdy „bokem“ – i to má na rodiny negativní vliv, protože sociální dávky i důchody se odvozují z oficiálníchpříjmů. Bulharsko, podobně jako Česká republika, je dosud ekonomikou založenouna nízkých mzdách.
Žádají ale také konec diskriminace romské komunity, která způsobuje sociální a ekonomické vyloučení jejích příslušníků. Stává se ale také lživým argumentem pro osekávání sociálního systému, které má negativní důsledkyjak na příslušníky této komunity, tak na celou společnost, a ve finále pomáhá pouze zájmům byznysu. 
Ekonomický útlak žen vede k jejich závislosti a podřízenosti partnerovi, ale i k jejich zhoršenému postavení v zaměstnání, a má tedy s fyzickým a sexuálním násilím jasnou souvislost. Na toto nesmíme zapomínat, když se nám dnes někteří snaží opětmalovat narůžovo svět, v němž jsou genderové kategorie a role jasně dány a děti vyrůstají ve spokojených tradičních rodinách. Na zastáncích těchto takzvaně přirozených hodnot, jako je u nás např. Jaroslav Kubera nebo Václav Klaus mladší, který se mimochodem ve vysoké míře zasadil o zrušení nároku na místove školce pro dvouleté děti, na těchto lidech vidíme, jak vypadá, když se mocní muži obávají o ztrátu svých privilegií a ještě se přitom zaklínají bojem proti „bolševickému myšlení“. Proti tomuto rámování genderové problematiky bohužel zatím v české společnosti nezaznívá dostatečně silný hlas. 
I v České republice MeToo vyvolalo zděšenou reakci zastánců patriarchátu, Istanbulská dohoda se stala jedním z nejžhavějších politických témat a genderově podmíněné násilí je stále popíráno nebo zlehčováno. I u nás jsme stále v situaci, kdy je důsledkem mateřství pro mnohé ženy chudoba a nezaměstnanost, a např. zálohované výživné je stále blokováno kvůli sexistickým předsudkům.
Boj bulharských žen je i naším bojem a proto se tu dnes scházíme k jejich podpoře. Žádná z nás není sama!