Pracovníci bank a pojišťoven ve stávkové pohotovosti

Od 14. listopadu jsou odbory pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví ve stávkové pohotovosti. K jejímu vyhlášení došlo kvůli tomu, že manažeři bank odmítají s odbory jednat, nebo s nimi jednají jen naoko. Situace v bankovním sektoru je přitom podobná, jako v jiných odvětvích a platí pro ni také heslo „konec levné práce“.

V oboru peněžnictví a financí jsou v průměru vyšší mzdy a zdálo by se, že tamní zaměstnanci nemají důvod k nespokojenosti. Opak je pravdou. Není výjimkou, že nástupní plat v oboru je 15 000 Kč hrubého za plný úvazek. Navíc se banky často snaží tlačit mzdy dolů také tím, že v regionech s nižší průměrnou mzdou vytvářejí nové pracovní pozice tak, aby se nedaly srovnat s těmi pražskými. Obchází tím zákoník práce, který stanoví, že za stejnou práci musí být stejná mzda. Není také bez zajímavosti, že ve finančnictví se rozdíl mezi platy mužů a žen šplhá až ke 40 % v neprospěch žen.

Nejde však jen o platy, ale také o atmosféru na pracovišti. Jak uvádí OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, je právě jejich obor podle údajů Mobbing Free Institutu čtvrtým nejhůře hodnoceným odvětvím v ČR z hlediska mobbingu a bossingu. Stále se zvyšující nároky na rychlost, množství a kvalitu služeb se mohou projevit syndromem vyhoření a psychickými problémy, zejména v kombinaci s výše uvedeným šikanováním ze strany nadřízených

Odstrašující ČSOB

Jedním z příkladů, jak špatná je situace v tomto odvětví, je Československá obchodní banka (ČSOB). V ní se odbory marně snaží dojednat novou kolektivní smlouvu, jejíž platnost vypršela v prosinci 2017. Vedení této banky, jejíž stoprocentní podíl vlastní belgická KBC Group N.V., odmítá přistoupit na požadavky odborů na podstatné zvýšení mezd. Přitom je ČSOB banka, která se chlubí nárůstem zisku za loňský rok o 13 % na 13,5 miliard korun. Jako jinde i zde platí, že zvyšující se nároky na zaměstnance se neodráží v platech a situace došla už tak daleko, že jen od roku 2015 odešlo na 2500 z celkového počtu 7200. Návrh odborů zněl 15 % nárůst platů u nízkopříjmových pracovní pracovníků. Vedení banky však odpovědělo, že nelze jít na více než 3 %. Od té doby jsou jednání na mrtvém bodě, a dokonce dochází ke snaze podkopat akceschopnost odborové organizace.

Odpor

Situace se tedy nelepší řadu měsíců. OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví spolu s dalšími aktivisty uspořádal už několik akcí, aby informoval i neodborově organizované zaměstnance o situaci a o vyhlášení stávkové pohotovosti. Poslední akce tohoto druhu se odehrála v úterý 16. ledna. Týmy aktivistů se vydali na pobočky bank po celé Praze a tam diskutovaly se zaměstnanci a zákazníky o současné situaci v sektoru. Reakce většiny lidí byly pozitivní a řada zaměstnanců také potvrzovala nedobré podmínky na pracovišti, zejména přetěžování a nesplnitelné plány vedení. Akce podobného typu v České republice chybí a je dobře, že se odbory vydaly tímto směrem. Jen aktivní a bojovní zaměstnanci mohou dosáhnout důstojných podmínek a být základem pro hlubší společenskou změnu.