Praha: Demonstrace proti privatizaci a za novou revoluci

Praha: Demonstrace proti privatizaci a za novou revoluci

V sobotu 17. listopadu se na Náměstí republiky konala demonstrace s názvem „Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou“ pořádaná organizacemi Socialistická solidarita (SocSol), Bydlet – žít Iniciativa za svobodné bydlení, Razem – Republika Czeska a Alternativou zdola.  Ve dvě hodiny se zde sešlo kolem stovky lidí. Byly vidět transparenty s nápisy: „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“, „ Sametová revoluce znovu a doopravdy“, „Důstojné mzdy pro všechny“, „Chceme žít a ne dřít“, „ODS, TOP 09 = nezaměstnanost, privatizace, chudoba.“ A další.

Na začátku demonstrace promluvily řečnice z několika organizací. Jako první vystoupila Mína Baginová z organizace SocSol, jejímž hlavním tématem byla privatizace, po ní následovala Mary Dobra, taktéž ze SocSolu, která zase mluvila o exekucích. Ta kritizovala mimo jiné i současné nastavení systému, díky kterému dlužníkům v případě splácení dluhů zbývá méně, než je minimální rozpočet na důstojné bydlení. „Jak může člověk důvěřovat systému, kde se po léta děje posvěcené bezpráví?“ zaznělo v projevu. Jako poslední v tomto bloku proslovů vystoupila Martina Veverková z iniciativy Bydlet – Žít, která připomněla, že bydlení je základní lidská potřeba, které se ale dnes mnoha lidem nedostává.

Kolem půl třetí se pak demonstranti vydali na pochod. Skandovala se klasická hesla jako: „A-anti-antikapitalista“, „Nejsme stroje, ani lidské zdroje“, „Systém pro lidi, ne pro zisk!“ Ale i nová – v kontextu oslav 17. listopadu  – „Díky, že můžem žít v exekucích!“

Demonstranti došli za doprovodu asi čtyřiceti policistů a antikonflitkního týmu až k Vatikánskému velvyslanectví. Zde měla proslov Magdalena Šipka ze spolku RFK, která kritizovala především kardinála Dominika Duku, který se staví do role „zástupce lidu“, ale přitom na různé skupiny lidí naopak útočí a nejedná tak podle ní v souladu s křesťanskými zásadami.  Dále zde promluvil i Martin Tománek ze skupiny Prázdné trůny, který ve svém citoval mimo jiné i výroky papežů Františka a Pavla VI. o současné „kultuře odpisu“ nebo solidaritě mezi lidmi.  Zde začali demonstranti skandovat: „Víno pije, vodu káže, kdo Dukovi ruce sváže?“

Poté se demonstrace vydala přes Opatovickou ulici a Národní třídu, do ulice Charvátova, kde pochod skončil před sochou hlavy Franze Kafky.

Zde akci zakončila poslední řada řečníků: promluvila Aleksandra Holubowicz ze skupiny Razem – Republika Czeska, která se ve svém projevu zabývala především migrací, dále pak Daniel Glas z Alternativy zdola. Ten citoval výrok, že „svoboda je možnost volby“ a záhy však připomněl, že onu možnost dnes, vzhledem k nízkým mzdám a vysokým nájmům, ne všichni mají. Jako další promluvili dva členové odborářští aktivisté Petr Pávek a Justýna Joanna, kteří kritizovali například školství, které v současné situaci dělí děti na budoucí elitu národa a poslušné pracovníky, dále pak připomněli i důležitost odborů. „Železná opona sice padla, platová ale zůstává,“ byla jedna z vět jejich proslovu. Na jeho konci pak vyzvali k podepsání petice, kterou organizují zaměstnanci obchodů, a žádají v ní, aby byl zachován zákaz prodeje o svátcích. Šňůru řečníků uzavřel Jan Májíček (SocSol), který odmítnul alternativy, které se nám dnes většinově nabízejí: na jedné straně Andrej Babiš, v současné době mnoha lidmi viděn jako největší zlo, na druhé straně pak Miroslav Kalousek a celá pravicová opozice. Připomněl, že ani jedna z těchto stran nenabízí jakýkoliv sociální program, a poukázal na to, že před námi stojí ještě větší problémy, jako je řešení klimatické změny, což tento systém nedokáže.  Je podle něj proto za potřebí vybudovat si alternativu novou, která tyto otázky řešit bude.

Na konci demonstrace byly pro účastníky připraveny čaj a polévka,díky kterým zůstali lidé ještě nějakou dobu na místě a volně diskutovali.