Stanovisko Socialistické Solidarity k volbám do EP: podpořte levicové kandidáty

V pátek 24. a sobotu 25. květne se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Z nich vzejde 21 europoslanců za Českou republiku. Socialistická Solidarita vyzývá všechny sympatizanty a sympatizantky, aby se zúčastnili eurovoleb a volili levicové kandidátky a kandidáty. Tyto eurovolby mohou znamenat posun v evropské politice směrem doprava. Po celé Evropě kandiduje řada nacionalistických a asociální stran a hnutí. Proto je potřeba postavit se tomuto vývoji a v rámci toho, co se nám nabízí, volit tak, abychom maximálně posílili levicovou, sociální, ekologickou a solidární politiku.

V Evropském parlamentu (EP) patří k nejlevicovějším frakce Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice (GUE/NGL). Z České republiky do ní budou vstupovat poslanci zvoleni na kandidátce KSČM – Česká levice společně. KSČM není strana, kterou bychom celkově podporovali, a to platí i o řadě jejích nynějších kandidátů. Ústupky rasismu a xenofobii odsuzujeme i v těch případech, kdy snad mohou být vedeny snahou nerozdrobit volební podporu pro sociální témata. Nicméně evropský program KSČM i kandidáti jako Andrej Bóna (sám člen Strany demokratického socialismus) nebo Arťom Korjagin představují to dosud nejlepší, co KSČM za roky předvedla – a ano, dovedli bychom si představit mnohem více.

Druhou (a početnější) levicovou frakcí v EP je Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), kam z ČR poputují poslanci zvolení na kandidátce ČSSD. Strany S&D jsou spolu s pravicovou Evropskou lidovou stranou součástí velké koalice, které vládne Evropě po desítky let. Pomáhali nebo přihlíželi všem neoliberálním politikám, včetně prosazování smluv jako TTIP a CETA. Čest výjimkám, které se najdou i na české kandidátce, jako jsou Olga Sehnalová nebo podporovatel hnutí DiEM25 Jan Košák.

Nejméně čitelní jsou Piráti. Na jednu stranu jsou to jednoznační antirasisté a odpůrci nárůstu moci korporací, což se projevilo v jejich odporu proti smlouvám TTIP a CETA. Na druhou stranu se dost dobře může stát, že po zvolení budou jejich kroky směřovat do ALDE, liberální frakce, která vehementně prosazuje právě výše uvedené typy smluv o volném obchodu, a jejímž členem je i Babišovo ANO. A není to vlastně tak překvapivé, když se podíváme například na jejich víru v technologie jako nástroj řešení všeho, nebo na pravicové úlety jako podpora konce zákazu práce o svátcích. Na kandidátce do eurovoleb je ale Mikuláš Peksa, stoupenec hnutí DiEM25, nebo Markéta Gregorová, která odmítla sloužit v pravicové koalici v Brně.

Socialistická Solidarita konstatuje, že žádná ze těchto stran není pro levicového voliče vyhovující. Je proto potřeba začít co nejdřív pracovat na tom, abychom v příštích (a nejen evropských) volbách mohli místo nich volit skutečnou a principiální levici. Zároveň zdůrazňujeme, že volby do kapitalistických parlamentů jsou jen pomocnou záležitostí a stěžejní je aktivita na pracovištích a v ulicích.