1.Máj ve stínu koronaviru

1.Máj ve stínu koronaviru

Letošní 1.Máj se odehrává poprvé po dlouhé době bez možnosti vyjít do ulic a společně si připomenout dlouholetou tradici boje za sociální spravedlnost. Koronavirová nákaza, která obletěla celý svět, si stále vybírá svou daň v podobě lidských životů. Zatímco se všichni zdravotní pracovníci a výzkumníci snaží ochránit obyvatele před nemocí, lidé v sociálních službách postarat se o potřebné, a ostatní pracující zajistit relativně hladký provoz všeho potřebného, blíží se pomalu, ale jistě další krize – krize ekonomická.

Nyní se všichni komentátoři i ekonomičtí experti shodují: je třeba “nalít” peníze do ekonomiky, na korunu se nesmí hledět. Jsou to přitom stejní experti, kteří varovali před zvyšováním minimální mzdy, nebo podpory v nezaměstnanosti. 

Stejně tak hospodářská opatření vlády jsou vedena neoliberálním přesvědčením, že nejlépe si poradí trh, firmy dostanou od státu peněžní pomoc a vše bude zase v pořádku. Nejlépe na tom budou banky, protože většina vládních opatření jsou záruky za komerční půjčky. Ať už to tedy dopadne jakkoli, banky škodny nebudou. Stejně tak spekulanti s byty se mohou radovat, neboť vláda chystá zrušení daně z nabytí nemovitosti, což bude stát téměř 14 miliard korun.

V souvislosti s 1.Májem nemůžeme nepřipomenout, že i v dobách nejakutnější koronavirové krize byli lidé v odvětvích, která nejsou klíčová, nuceni chodit do práce a to za absence dostatečného množství ochranných pomůcek. Co platilo pro mnohé zdravotníky, platilo stejně tak pro pracující v pečovatelských službách či v továrnách. 

Ekonomický šok vyvolaný koronavirovou krizí ale chtějí vládnoucí třídy využít k novému kolu škrtání. Už dnes zaznívají hlasy, že letos se může utrácet a zadlužovat – vždyť jde o záchranu ekonomiky! – ale napřesrok už musí stát začít šetřit tam, kde zbytečně utrácí. 

O tom, kde se bude škrtat, bychom neměli mít sebemenší iluze. Ohrožen bude zákoník práce, protože se bude tvrdit, že je překážkou na cestě k rychlému zaměstnávání (a propouštění) lidí. Ohroženy budou také sociální služby, protože na ně nebude dost peněz. Stejně tak mohou být obnoveny úvahy o školném na vysokých školách. Bezpochyby dojde ke zvýšení DPH, protože to je nejsnadnější způsob, jak přinutit všechny, aby zaplatili zvýšené státní výdaje.

Letošní 1.Máj nemůžeme slavit všichni společně na náměstích. Ale rok 2020 je bezpochyby výjimečným rokem. Vrcholí v něm deset let, které zaznamenaly zatím největší masové protesty v historii. Mohutná sociální hnutí se vzedmula v Bolívii, Chile, Libanonu, Argentině, Hong Kongu, Iráku, USA a v celé řadě evropských zemí ať už šlo o klima nebo o sociální nespravedlnosti. Pokud se velký byznys a jemu podřízené vlády pokusí zneužít koranavirus pro své sobecké zájmy, musíme být připraveni na odpor.