Ne válce ve východním Středomoří

Ne válce!

Požadujeme mír ve východním Středomoří!

Ne špinavé energii!

Ano solární a větrné energii ve Středomoří!

Mezi státy ve východním Středomoří narůstá kvůli pátrání po nalezištích zemním plynu a kvůli plánům postavit plynovod, který by tento plyn dopravil do Evropy, napětí.

Dohodu o plynovodu, podepsanou Izraelem, Kyprem a Řeckem podpořil Egypt, Spojené arabské emiráty a Francie. Okolo výsostných vod a dohod vytyčujících jejich hranice se zvyšuje napětí mezi Tureckem a Libyí a mezi Egyptem a Řeckem a narůstá tak nebezpečí vojenského konfliktu.

Imperialistické mocnosti jako USA nebo EU v čele s Francií a Německem začaly rozehrávat diplomatickou hru ve snaze dospět k „řešení“ jak konfliktů v oblasti, tak války v Libyi.

Co vidíme ve východním Středomoří je odraz krize imperialistické hegemonie. Všechny vlády prosazují své vlastní ekonomické, politické a vojenské zájmy. Trhliny mezi velkými mocnosti dovolují menším mocnostem pokusit se vytvořit si svůj vlastní manévrovací prostor. Krize kapitalismu vytváří extrémně nebezpečnou situaci, ve které mohou soupeřící vládnoucí třídy vtáhnout milióny pracujících do smrtícího víru války.

Zisky z plynu a ropy, které vydělávají energetické společnosti, nepůjdou do kapes pracujících. A politika špinavé energie prohlubuje klimatickou krizi a ohrožuje budoucnost naší planety. Ty samé vlády, které omítají investovat do čisté energie a přijmout nutná klimatická opatření, přivedly lidi v oblasti na kraj války.

Stavíme se proti válkám, které přinesou jen hlad, bídu a ničení. Stavíme se proti politice, která používá vojenské napětí k posilování nacionalismu v jednotlivých zemích. Jsme proti rasistickým politickým kampaním, jejichž cílem jsou uprchlíci. Uprchlíci jsou oběti války a bídy, a my říkáme, že jsou vítáni.

K uvolnění napětí potřebujeme mezinárodní solidaritu mezi pracujícími všech zemí, ne „diplomacii“ velkých imperialistických zemí. Řetězec napětí – konflikt, vojenská operace, vzájemné ostřelování si válečných lodí – musí být okamžitě skončit.

V každé zemi dochází ke snahám, aby pracující zaplatili účet za zhoršující se ekonomickou krizi. Spoušť a zkáza způsobené ekologickou krizí dopadá nejtvrději na chudé lidi. Zatímco pandemická krize obnažuje hanebnosti a nespravedlnosti kapitalismu jako systému, kapitalisté se snaží o to, aby za pandemii zaplatili pracující.

Tváří v tvář těmto problémům, nemá nikdo z nás zájem na vojenském konfliktu. Pracující a chudí v každé zemi mají společný zájem bojovat se systémem, který plodí chudobu, rasismus a válku. Demonstrace v ulicích Bejrútu ukázaly, že duch Arabského jara stále žije a inspiruje nás všechny. Demonstrace solidarity s uprchlíky, které proběhly v ulicích velkých měst Evropy, ukazují, že v tomto boji nejsme osamoceni. Společně můžeme zvítězit.

  • Ne válce! Chceme mír! Všichni lidé v oblasti jsou sestry a bratři.
  • Váleční štváči vedou rasistické a nacionalistické kampaně. Ne rasismu a nacionalismu!
  • Všechny země musí ukončit hledání zemního plynu a vojenské operace ve východním Středomoří!
  • Uhlí, plyn a ropa musí zůstat pod zemí!

My, členské organizace Mezinárodních socialistů v oblasti, vyjadřujeme napříč hranicemi svou vůli ke zdvojnásobení úsilí o pozvednutí vlajky socialismu a míru.

Revoluční socialistická strana pracujících (Turecko)

Socialistická strana pracujících (Řecko)

Solidarita pracujících (Kypr)

Revoluční socialisté (Egypt)

Revoluční levicový proud (Sýrie)