Levicová odpověď na covidovou krizi

Levicová odpověď na covidovou krizi

Pandemie COVID-19, která udeřila na svět na přelomu let 2019 a 2020 představovala zejména pro levici velkou výzvu. Jak usilovat o změny a zároveň přispět k pomoci a záchraně životů. Jednou z odpovědí byla Iniciativa Zastavme covid, společně a spravedlivě.

Když byl 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav, jen málokdo si uměl představit, jak zásadně se promění veřejný život. Zavřené školy a školky, obchody a restaurace a nakonec i zákaz cestování mimo obec, to všechno nás po několika vlnách uvolňování a zpřísňování potkalo. A to všechno také kladlo nároky na levicový aktivismus. 

Období něco málo přes rok ukázalo, že ačkoli je politický levicový aktivismus v ČR slabší oproti svým západním sousedům, dokázal přežít vzdor naprosto nečekaným komplikacím. V roce 2020 se kromě stálice v podobě klimatických aktivit, ať už v podobě Klimakempu a akcí okolo něj, nebo protestů blokád spojených s jednáním tzv. uhelné komise, jednalo zejména o protesty proti rasismu v USA, nebo symbolické odmítání platit nájem, když na něj z důvodu pandemie nejsou peníze. Přesto znamenala pandemie do značné míry demobilizaci a ztíženou možnost veřejného působení. Bylo to dáno zejména politickým přesvědčením, že v první řadě je potřeba zabránit šíření nemoci, a že lidské životy jsou na prvním místě. To zároveň nechalo volné ruce současné vládě, které otevřeněji, než jakákoli jiná je ve vleku velkého byznysu a bank. Konec konců o tom svědčí i přijímaná opatření. Na rovině ekonomické byly programy COVID, s výjimkou toho prvního, všechny stavěny jako záruky za komerční úvěry firem. Stát se tak zaručoval, že uhradí bankám případné pohledávky výměnou za co? Pravděpodobně za pocit, že přeci, podnikatelům a firmám se přeci musí pomáhat a musí se jim věřit. Banky tedy byly uspokojeny první. 

Když se na podzim rok 2020 a na začátku roku 2021 začala epidemická situace opět zhoršovat, bylo jedním z racionálních opatření zavřít kromě škol a obchodů také veškerou nekritickou průmyslovou infrastrukturu. K tomu samozřejmě nedošlo, protože ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček neochvějně hájil zájmy průmyslníků. Ti dostali navíc proplaceny náklady na testování. A testování zase dělaly kromě zdravotních center také různé soukromé společnosti, a tak se v rámci covidové krize nezapomnělo ani na tuto část podnikatelů a z veřejného pojištění odtekly další peníze do soukromých kapes.

Spolu proti covidu

I přes dílčí protesty (např. Corona bez nájmu), neexistovala až do začátku roku 2021 žádná levicová platforma, která by jasně formulovala požadavky na boj proti covidu zleva. Na začátku března však z iniciativy několika jednotlivců vzešla Iniciativa Zastavme covid, společně a spravedlivě. Z počátku malá skupinka se rozrostla na více jak 80 členů a vydala své základní prohlášení, které spojovalo požadavky zdravotně-hygienické a sociálně-ekonomické. Tento program byl částečně inspirován mezinárodní sítí #ZeroCovid, která s odkazem na vědecké prohlášení z skupiny vědců v časopise Lancet, požadovala místo postupné adaptace tvrdou konfrontaci viru. K podobnému programu se přihlásila i strana Levice. 

Strategie potlačování místo proměřování by podle všeho vedla k mnohem menší dlouhodobým škodám i ztrátám na životech. Česká vláda, a nakonec ani jiné vlády EU, na to nedbaly a nedbají. 

Jedním z klíčových požadavků Iniciativy bylo zohlednění sociálních dopadů pandemie. V základním prohlášení se píše: „Požadujeme moratorium na exekuce a vystěhovávání domácností… Koordinovanou potravinovou pomoc. Nemocenskou ve výši 100 % příjmu, a to nejen v březnu a dubnu 2021, ale i v dalších měsících…Ošetřovné ve výši 100 % příjmu pro lidi s nižším než průměrným příjmem a pro samoživitele, ve výši 80 % pro ostatní.“ Je příznačné, že ze 100% nemocenské sešlo a zbyl jen denní příspěvek až 370 Kč pojmenovaný „izolačka“, tedy jaká si forma pozitivní motivace za dobrovolné izolování se a nešíření nákazy. 

Dalším klíčovým požadavkem bylo zvyšování znevýhodnění kvůli dlouhodobé izolaci žáků v českém školství. Jak nám ukazují sociologické výzkumy, je české školství vysoce sociálně segregační a pokud jste měli problémy před pandemii, rozhodně je během pandemie budete mít ještě větší – nemluvě o tom, že někde vám už od začátku říkají, že na lepší život nemáte ani pomyslet, jak ukázala reportáž Pavla Šplíchala na serveru A2larm.cz o učňovském školství.

Aby bylo možné prosadit potlačení pandemie, musíme mít dostatek vakcín. S tímto vědomím proto Iniciativa Zastavme covid, společně a spravedlivě chtěla „rovnoměrnou distribuci vakcín do všech regionů, na mezinárodní úrovni pak pozastavit patentovou ochranu vakcín, aby se umožnila jejich rychlejší produkce, lokální výroba a spravedlivější distribuce v globálním měřítku.“ Volání po pozastavení patentů tak, aby bylo možné vyrábět generika a tím zajistit dostatek vakcín všem zemím světa se ukazuje jako správné i v souvislosti s aktuálně probíhající katastrofou v Indii, kde dochází ke 400 000 nakažení denně. Za pozastavení patentových práv se postavili řada prominentních postav včetně ekonoma Josepha Stiglitze. Stejně tak o jednání na půdě Světové obchodí organizace mluví Joe Biden. Na druhé straně farmaceutické společnosti tvrdí, že omezení patentových práv stejně k rychlejší výrobě vakcín nepovede a vedlo by slovy generálního ředitele firmy Pfiezer Alberta Bourla „k narušení dosaženého pokroku.“ Jinými slovy k narušení nárůstu množství objednávek. 

Situace v České republice se nyní zlepšuje, ale globální situace zůstává stále nejistá. Navíc rychlé rozvolňování může v kombinaci s novou variantou viru všechna dosavadní rozvolnění opět zvrátit. I proto je důležité podpořit Inciativu a jejich prohlášení, protože je to způsob, jakým se zapojit do společného levicového projektu proti covidu.