„Chraňte vodu“, znělo na demonstraci v Praze

„Chraňte vodu“, znělo na demonstraci v Praze

V neděli 13. února se na pražském Václavském náměstí sešlo několik set lidí, aby protestovali proti rozhodnutí české vlády uzavřít dohodu s polskou stranou ohledně vyrovnání v případu rozšiřování těžby hnědouhelného dolu Turów. Akci svolalo hnutí Greenpeace, které také zveřejnilo k podpisu protestní dopis.

„Konečně jsme se dočkali oficiálního zveřejnění smlouvy o dole Turów, bohužel ale až několik dní po tom, co ji Česká republika podepsala a rozhodla se stáhnout žalobu na důl u Soudního dvoru EU,“ uvedla ve svém projevu jedna z organizátorek Greenpeace Nikol Krejčová. Kromě netransparentnosti je hlavní problém v tom, že ve smlouvě zmiňovaná podzemní stěna nebrání odtoku vody. Ke stejnému závěru došly i dokumenty těžební společnosti PGE, které v Turówě těžbu zajišťuje. „Právo na kvalitní život a zachovalé životní prostředí vláda prodala Polsku za 45 milionů eur,“ uzavřela Krejčová.

Mezi další řečníky patřil zástupce Greenpeace z Horní Lužice, který ve svém projevu poukázal na to, že politika, kterou provádí česká a polská vláda je na úkor životů místních obyvatel. „Jak je možné, že soukromé zisky mají větší váhu, než lidské životy,“ tázal se ve svém projevu.

Nelegální

Uzavření dohody českou vládou je podle všeho také nelegální. Česká vláda svým podpisem nevýhodné dohody, která ji zbavuje nástrojů na ochranu před odtokem vody, porušila české i evropské právo. „Vláda se v dohodě zavazuje, že stáhne žalobu, kterou se nyní zabývá Soudní dvůr EU. Polské soudy, Evropská komise i generální advokát Soudního dvora EU přitom potvrdili, že Polsko postupovalo při povolování těžby v dole Turów v rozporu s právními předpisy,“ uvádí ve svém stanovisku právnická organizace Frank Bold. Podle zveřejněné dohody se česká strana vzdala možnosti uplatnit svoje stížnosti u Soudního dvora EU. Kontrolu nad dodržováním ustanovení, která z dohody vyplývají jsou omezena na pět let. „To je absurdní, pokud vezmeme v úvahu, že v dole má těžba pokračovat ještě 24 let a právě období za pět let je označováno jako doba, kdy hrozí znemožnění odběru ve vodních zdrojích na české straně,” říká právnička expertní skupiny Frank Bold Petra Urbanová.

Mezitím se dnes, v pondělí 14. února, odehrála před ministerstvem životního prostředí další protestní akce. Na ministerstvo byl uzavřen přívod vody, jako odkaz na to, že úřad dovolil, aby byli lidé přístupu k vodě zbaveni. Dobře zacílená přímá akce. Další protesty jsou na místě, protože problém nadále trvá a koaliční pravicová vláda nehodlá přihlížet na zájmy občanů z dotčeného regionu.